04.10.2012

Sokoliarstvo je šport, koníček aj životný štýl v jednom. Prví sokoliari tu boli už pred 4000 rokmi a môžeme ich nájsť dodnes takmer po celom svete. Slovensko je však jedinou krajinou v Európe, kde sa sokoliarstvo vyučuje, ako výberový predmet na špecializovaných školách. Preto mu právom patrí čestné miesto na stránkach Hobbyportalu.

obr03.jpg

História

Dravec. Symbol nespútanosti a slobody. Možno aj preto človek vždy túžil vlastniť ho, skrotiť tak, aby sa k nemu vždy vrátil. Aby ľudský duch zvíťazil nad najslobodnejším členom fauny.
Nikdy sa presne nedozvieme, kedy a kde sokoliarstvo vzniklo. Už z 2. tisícročia pred našim letopočtom pochádzajú správy o love pomocou dravých vtákov. Nekonečné stepi južnej Ázie či náhorné planiny Blízkeho Východu nedávali vtedajším lovcom šancu nepozorovane sa priblížiť k sediacim vtákom a ich výzbroj (oštep, luk a šípy) zasa znemožňovala uloviť ich počas letu. Preto človek začal využívať schopnosť dravcov loviť nielen vo veľkých výškach, ale aj na zemi. Je úžasné, ako sa to podarilo. Zvieratá sa totiž dajú ovládať mnohými prostriedkami vrátane násilia. Dravce však nie. Nie je im to prirodzené. Návrat loveckého vtáka na päsť majiteľa svedčí o neviditeľnom pute, ktoré ho spája s človekom.
Vo svojej prapôvodnej podobe slúžilo sokoliarstvo a s ním spojený lov len na obstarávanie obživy. Postupným vývojom ľudskej spoločnosti začína nadobúdať inú formu. Už neslúži ako zdroj obživy, ale sa stáva na jednej strane druhom spoločenskej zábavy a na druhej strane vecou prestíže vládnucej vrstvy. Cvičení dravci boli vždy veľmi cenení a často sa nimi vyrovnávali dlhy či vykupovali zajatci.

Kazašskí sokoliari – stáročná história, pretvávajúca dodnes

Kazašskí sokoliari – stáročná história, pretvávajúca dodnes

K lovu sa kedysi používal väčšinou orol skalný, ktorý dokázal skoliť hoci aj vlka. Dnes je nepísaným kráľom lovu sokol sťahovavý. Je najrýchlejším súčasným živočíchom. Pri strmhlavom lete dokáže vyvinúť rýchlosť viac, ako 300 km/h. Vo vzduchu nemá konkurenciu, čo sa obratnosti týka. Je to elegantný akrobat, ktorý dokáže uloviť prakticky akúkoľvek korisť. Sokoly majú mimoriadne vyvinutý zrak, holuba spozorujú na vzdialenosť 8 kilometrov. Znesiú tvrdé podmienky ďaleko lepšie, ako iní dravci. Preto sa nemôžeme diviť, že dnešná cena vycvičeného sokola sa môže vyšplhať k hranici 10 000 dolárov. V niektorých ázijských krajinách a na Arabskom polostrove sa sokol stal súčasťou miestnej kultúry a akýmsi putom s históriou. Vycvičený dravec je pre majiteľa doslova členom rodiny. Je jeho partnerom, ktorý má v mnohých prípadoch dokonca vlastný pas. Niet divu, že najlepších sokoliarov nájdete v Spojených Arabských Emirátoch. Vysoká úroveň tunajšieho sokoliarstva je pripisovaná šejkovi Zayadovi Al Nahyanovi (1918 – 2004). Jeho zásluhou tu dokonca existujú špecializované nemocnice pre dravé vtáky. Napríklad Abu Dhabi Falcon Hospital denne ošetrí až 60 sokolov a jej vybavenie je neporovnateľne lepšie, než vybavenie nemocníc u nás.

Na našom území prekvitalo sokoliarstvo už v časoch Veľkomoravskej ríše. Mohutný rozmach prežívalo hlavne v období stredoveku. Z dobových dokumentov sa dozvedáme, že priaznivcom sokoliarstva bol napríklad panovník Matej Korvín. Z rozvojom palných zbraní začalo sokoliarstvo nielen u nás upadať. Našťastie nezaniklo celkom.

Novodobé sokoliarstvo u nás

Novodobá história sokoliarstva na Slovensku sa začala písať v roku 1966, kedy vznikol ešte v rámci spoločného štátu Československý sokoliarsky klub. Ten sa v roku 1971 rozdelil na Český klub sokolníků a Slovenský klub sokoliarov . O rok neskôr, v roku 1967, bol sokoliarsky spôsob lovu zveri v Československu uzákonený právnou normou. Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky v roku 1993, pôsobí v Českej republike Klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě a v Slovenskej republike Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze. Tento klub sa v roku 1999 stáva členom Medzinárodnej organizácie pre sokoliarstvo a ochranu dravcov – IAF.
Každý držiteľ poľovného dravca musí byť členom Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.
Ak sa chce stať členom klubu, musí absolvovať ročnú sokoliarsku prax u prideleného sokoliara a zložiť sokoliarsku skúšku. Podobný postup predchádza aj členstvu v poľovníckom zväze. Až potom sa stáva členom klubu a sokoliarom, ktorý môže chovať a cvičiť poľovne upotrebiteľné dravce.
O členstvo vo zväze sa možno uchádzať až po dovŕšení 18. rokov, čiže sokoliar nemôže byť mladší ako 20 ročný.
Tieto prísne pravidlá výberu platia na Slovensku od založenia klubu.
.<>

Ako sa stať sokoliarom?

Chovanie a výcvik dravcov „na vlastnú päsť“ a pred dovŕšením požadovaného veku sa berie, ako porušenie zákona. Taktiež je to neprípustné bez poľovníckych a sokoliarskych skúšok. To však neznamená, že záujemcovia o toto netradičné, zaujímavé a úžasné hobby nesmú prísť do styku s dravcami aj bez týchto náležitostí. Môžu napríklad využiť skúseného sokoliara, ktorý ich naučí základné znalosti. V súčasnosti používané dravé vtáky na sokoliarsky výcvik pochádzajú vo veľkej väčšine z odchovov v zajatí. Na Slovensku už boli vyliahnuté v zajatí mláďatá jastraba lesného, orla skalného, sokola myšiara, sokola sťahovavého a sokola rároha. Čiastočnou výpomocou pri „výchove“ dravcov získa človek už v útlom veku vzťah k týmto operencom a potom už záleží len na ňom, či bude pokračovať ďalej. Pýchou sokoliarov na Slovensku je výučba sokoliarstva ako výberového predmetu, prebiehajúca na Základnej škole v Štiavnických Baniach, na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici a Prešove a na Technickej univerzite vo Zvolene. V žiadnom štáte Európy sa Sokoliarstvo takýmto spôsobom nevyučuje.
Ak sa chcete o sokoliarstve dozvedieť oveľa viac, navštívte stránku www.sokoliari.sk . Tu nájdete aj telefonické kontakty na sokoliarov vo vašom okolí. Tiež množstvo faktov a zaujímavostí.

Foto: forestfalconry.com, i-a-f.org , adventureeven­ts.co.uk, dailymail.co.uk

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 3


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Prihlásenie
 
 
Reklama