13.09.2012
(Platená inzercia)

Ak rád športuješ, ale ešte si sa nenašiel v čom vynikáš, lebo na korčuliach sa cítiš neisto, futbal je príliš klasika a všakovaké nové výmysly považuješ často skôr za výmysel ako šport, čo tak skúsiť hokejbal?

Stručný popis

Hokejbal je kolektívnym športom veľmi podobným hokeju. Odlišnosťou však je, že sa hrá bez korčulí a namiesto puku sa používa špeciálna oranžová loptička. Logicky sa teda nehrá ani na ľade, ale na ihriskách, ktoré majú buď betónový, asfaltový alebo plastový povrch. Ihrisko býva lemované plastovými mantinelmi a cieľom hry je pomocou hokejky dať čo najväčší počet gólov do súperovej bránky.

História

Hokejbal je pomerne mladý šport s veľmi krátkou modernou históriou. Jeho korene však siahajú až do druhého tisícročia pred naším letopočtom. Vtedy sa šport jemu podobný hral v Írsku s loptou a palicou.
Pomenovanie „hokejbal“ pochádza pochopiteľne z hokeja, ktorý hrali už Indiáni v Severnej Amerike. Prvé zmienky sú z roku 1572. Hokejbal sa asi aj preto rozširoval najmä po severnejších krajinách a má dodnes veľmi podobné pravidlá.
Prvý medzinárodný turnaj sa uskutočnil v roku 1994 v Oshawa v Kanade, neskôr v Bratislave na Slovensku na hosťovaní na otváracích majstrovstvách Európy v roku 1995, a prvé majstrovstvá sveta v júni 1996.

ISBHF (International Street & Ball Hockey Federation) pôsobí ako Medzinárodný riadiaci orgán, ktorý organizuje kontinentálne majstrovstvá sveta národných tímov a ďalšie rôzne podujatia.

Výstroj

Hokejbal sa teší svojej obľube aj z dôvodu, že je prístupnejším a ekonomickejším športom pre širšiu verejnosť v porovnaní s hokejom. Amatérsky ho môže totiž hrať takmer každé dieťa, pretože potrebuje len tenisky, hokejku a loptičku. Aj keď sa niekto rozhodne hrať hokejbal na profesionálnej úrovni, stále ho vyjde výstroj menej ako tá, ktorú by potreboval na hokej. Hokejbal je vhodný aj pre tých, ktorí sa nevedia korčuľovať a vďaka všetkým týmto aspektom patrí tento šport v súčasnosti k tým najmasovejším na Slovensku.

Na klubový zápas je potrebná táto výstroj:
• hokejová prilba (hráči do 18 rokov musia mať na prilbe celotvárový ochranný štít)
• hokejka (medzinárodné normy sú rovnaké ako pre hokejku na ľadový hokej)
• športová obuv
• „korytnačka“ (chránič na hrudník)
• rukavice
• chrániče holenných kostí
• chrániče kolien
• chrániče lakťov
rezprezentatívne hokejové dresy
• krátke nohavice
• štucne
• loptička (má spravidla oranžovú farbu, musí byť vyrobená z plastovej hmoty alebo z iného materiálu schváleného ISBHF, priemer musí byť 6,6 až 7 cm a hmotnosť – 60 až 77 g)
• brankár musí mať špeciálnu brankársku prilbu, vyrážačku, lapačku a chrániče na nohy
• hráčom sa odporúča, aby nosili i chránič zubov a krku a suspenzor

Každé mužstvo máva spravidla dva druhy dresov, jeden v ktorom hrávajú domáce zápasy a druhý, v ktorom hosťujú. Hokejové dresy môžu mať rôzne farby, vzory, motívy a maskotov, ktoré samozrejme závisia od klubov a krajov. Spoločnosti ponúkajú aj rôzne predpripravené dizajny, ale väčšinou sa vyrábajú po vzájomnej dohode a špecifických požiadavkách. Dizajny, materiály, farby, vzory písmen a čísel si môžete pozrieť napríklad na http://www.hokejovedresy-vyroba.sk, ktoré ponúka spoločnosť hokejovedresy.sk.

Ihrisko

Rozmery: Ideálne rozmery ihriska sú: dĺžka 52 m a šírka 26 m, pričom maximálne rozmery sú stanovené na: dĺžka 61 m a šírka 30 m, a minimálne rozmery sú stanovené na: dĺžka 52 m a šírka 26 m, alebo s výnimkou Slovenskej hokejbalovej únie 48 m na 24 m.
Rohy musia byť zaoblené v tvare kružnice s polomerom 7 až 8,5 m.

Čiary: Hracia plocha je priečne rozdelená piatimi čiarami, ktoré sú vyznačené na ploche a pokračujú vertikálne na mantineloch bočných strán ihriska.
Bránková čiara – vo vzdialenosti od 2 m do 4 m od koncov ihriska sú vyznačené červené 5 cm široké bránkové čiary.

Modré čiary – plocha medzi dvoma bránkovými čiarami je rozdelená na tri rovnaké časti 30 cm širokými modrými čiarami. Tieto čiary vytvárajú tri pásma, ktoré sa nazývajú : – z pohľadu jedného družstva pásmo, v ktorom je jeho bránka, je: obranné pásmo – v strede je: stredné pásmo – najvzdialenejšie pásmo je: útočné pásmo

Stredná čiara – v strede ihriska je červená 30 cm široká stredná čiara.

Body na vhadzovanie a kruhy: Všetky body a kruhy sú vyznačené na hracej ploche s cieľom pomôcť rozhodcom zabezpečiť správne postavenie hráčov pri vhadzovaní na začiatku stretnutia, na začiatku každej tretiny a po prerušení hry.

Stredný bod na vhadzovanie a kruh – presne v strede ihriska musí byť vyznačený modrý kruhový bod s priemerom 30 cm. Tento bod je stredom kruhu s polomerom 4,5 m, ktorý musí byť vyznačený 5 cm širokou modrou čiarou.

Body na vhadzovanie v strednom pásme – v strednom pásme 1,5 m od každej modrej čiary musia byť vyznačené dva červené body s priemerom 60 cm

Body na vhadzovanie a kruhy v koncových pásmach – musia byť vyznačené na hracej ploche v obidvoch koncových pásmach a na obidvoch stranách každej bránky. Body na vhadzovanie sú červené s priemerom 60 cm. Na protiľahlých stranách bodov na vhadzovanie v koncových pásmach musí byť vyznačené dvojité „L“. Kruhy so stredom v bode na vhadzovanie a s polomerom 4,5 m sú vyznačené červenou 5 cm širokou čiarou.

Bránkovisko: Ide o priestor nad vyznačenou plochou na ploche siahajúci do výšky 1,27 m, teda do výšky najvyššieho bodu bránkovej konštrukcie. Pred každou bránkou musí byť 5 cm širokou červenou čiarou vyznačené bránkovisko. Bránkovisko môže mať len svetlomodrú farbu.

Bránky: Musia byť umiestnené v strede bránkových čiar. Zvislé žŕdky bránky siahajú do výšky 122 cm nad hracou plochou a sú od seba vzdialené 183 cm (vnútorný rozmer). Ich vonkajší priemer je 5 cm. Horná a zvislé žŕdky musia byť červené. Bránky musia mať rám na pripevnenie sietí, ktorého hĺbka je najviac 112 cm a najmenej 60 cm. Jeho vonkajšie časti sú červené a vnútorné časti musia byť biele. Sieť musí byť pripevnená na zadnej časti bránkovej konštrukcie tak, aby zadržala loptičku v bránke.

Na ihrisku sa nachádzajú aj trestné lavice, hráčska lavica, siréna a hodiny. Nechýbajú ani reklamy sponzorov či maskoti, ktoré vie kvalitne a pútavo yvrobiť napríklad dreamstudio.sk, o čom sa môžete presvedčiť na www.dreamstudio.sk.

Počet hráčov

Každé družstvo môže mať najviac 22 hráčov. Z toho 20 hráčov a 2 brankárov. Každé družstvo si musí taktiež určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov, pričom takéto posty sú zväčša ako darčeky pre mužov. Postavenia hráčov sú rovnaké ako v hokeji.

Pravidlá hry

Počas hry družstvo nesmie mať na hracej ploche viac ako 6 hráčov. Šiestimi hráčmi sú: brankár, pravý obranca, ľavý obranca, pravé krídlo, stredný útočník, ľavé krídlo. Brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Taký hráč však nemá výhody brankára.
Stretnutie sa začína vždy v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia. Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici. Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.

Pri splnení podmienok možno striedať hráčov a brankárov kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s loptičkou alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, musí nasledovať trest.

Zápas pozostáva z troch 15-minútových tretín čistého času a dvoch 10-minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine vymieňajú strany. Hrací čas plynie od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď začala nasledujúca prestávka. Ak hra znovu pokračuje, zostávajúci čas budú družstvá brániť tú istú bránku, ako pred prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou. Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v polovici predĺženia , pokiaľ nie je dohodnuté inak . Počas prestávky sa upravuje i povrch hracej plochy , ak je to potrebné.

V play off stretnutí, v ktorom sa musí určiť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 10 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy.

Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať jeden 30-sekundový oddychový čas. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Družstvá si nemôžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry.
Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá sa musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, losovaním alebo iným podobným spôsobom. Práva domáceho družstvasú: výber hráčskej lavice a na vhadzovanie po prerušení hry má domáce družstvo možnosť poslať na hraciu plochu hrajúcu zostavu až po hosťujúcom družstve. Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na hraciu plochu hrajúcu zostavu a pokračovalo v hre.

Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 15-minútových tretín viac gólov, je víťazom stretnutia a do poradia získa dva body. Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo dosiahne gól ako prvé, je víťazom stretnutia. Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie sa prevedie na bode na vhadzovanie, alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo. Ak na konci stretnutia obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, stretnutie je nerozhodné a každé družstvo získa do poradia jeden bod. V playoff stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením, trvajúcim desať minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy v sérii po 5 na každej strane a potom vykonáva po 1 na každej strane až do rozhodnutia.
(stručné pravidlá sú stiahnuté zo stránky wikipedia.org, ktoré „výcucom“ pravidiel určených ISBHF)
Najväčším rozdielom je pravidlo tzv. plávajúcej modrej čiary. To znamená, že keď lopta prejde cez útočnú ú čiaru a nepíska sa postavenie mimo hru, rozšíri sa útočné pásmo až na červenú čiaru. Ak sa lopta dostane za červenú čiaru, útočné pásmo sa zmenší a je opäť ohraničené modrou čiarou. Ďalšou odlišnosťou je, že je zakázáný bodyček, ktorý je trestaný 2 minútami.

Priestupky
• ofsajd
• zakázané uvoľnenie
• prihrávka rukou
• kopnutie loptičky
•hra so zdvihnutou hokejkou
Tresty
• menší trest – 2 minúty
• menší trest pre hráčsku lavicu – 2 minúty
• väčší trest – 5 minút
• osobný trest – 10 minút
• osobný trest do konca stretnutia
• trest v hre
• trestné strieľanie
• disciplinárny trest
Fauly na hráčov
• vrazenie na mantinel
• napadnutie
• napadnutie zozadu
• krosček
• nadmerná hrubosť
• faul lakťom

Hokejbal na Slovensku

Ligy a turnaje v hokejbale na Slovensku organizuje Slovenská hokejbalová únia. Do jej činnosti spadajú Extraliga mužov a juniorov, 1. slovenská hokejbalová liga, Slovenský pohár, Mamut Cup a rôzne regionálne súťaže.
Hokejbalové Kluby v Bratislave:
• HBC Demons Bratislava
• HKB Vikings
• Team Sharks
• Doprastav BA
• RBK Ružinov
• RBK Ružinov „B“

M. CH.

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie

    V danej kategórii sa nenachádzajú žiadne videá.

Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Hokejove dresy (Neregistrovaný užívateľ) 27.07.2017 09:31
Hokejove dresy
Prihlásenie
 
 
Reklama