07.03.2012

Pred mnohými rokmi, keď som bol ešte malé dieťa, priniesol domov môj otec malú pyramídu z umelej hmoty. Bola sivej farby, vysoká asi 10 centimetrov. Na otázku čo to je, sebavedome vyhlásil, že má magickú brúsku na žiletky. Otec sa holil takmer každý deň a po dvoch týždňoch musel vždy žiletku vymeniť, pretože stará už bola tupá. Používal, tak ako v tých časoch milióny mužov, klasickú žiletku. Svojim vyhlásením o pyramíde si síce vyslúžil iba zhovievavý úsmev mojej mamy, no neodradilo ho to. Na drevený stolík v pracovni si jemne ceruzkou vyznačil 4 body, ktoré slúžili na správnu orientáciu pyramídy. No a po každom holení opatrene vybral zo strojčeka žiletku, utrel ju do sucha a položil na malý podstavec vysoký asi ako dve zápalkové škatuľky na sebe. Žiletku na stojane prikryl pyramídou a vybral ju až pred najbližším holením. Túto „žiletku z pyramídy“ používal nasledujúci rok bez toho, aby ju musel vymeniť, alebo mechanicky naostriť. Svojimi detskými očami som v tom nevidel žiaden zázrak, ani mágiu. Všetko som pochopil až o veľa rokov neskôr…

„Čas sa vysmieva všetkému, len pyramídy sa vysmievajú času“

(staré arabské príslovie)

Sú roztrúsené po celom svete, no najznámejšie z nich sa spájajú s Údolím Kráľov a okolím Káhiry v Egypte. Mohutné a majestátne pyramídy. Tisíce rokov staré, napriek tomu vzbudzujúce rešpekt. Stavby, ktoré ukrývajú mnohé dosiaľ nevysvetlené záhady. Najunikátnejšou z nich je Cheopsova (Chufevova) Veľká pyramída v Gíze.

Jej rozmery a veľmi presná orientácia provokujú k rôznym záverom (mnohokrát v rovine špekulácií) nielen laikov, ale aj serióznych vedcov. Kedysi pyramídy ľudia považovali len za hrobky, do ktorých v dávnych dobách ukladali mumifikované telá mocných panovníkov. Dnes sa však už hádam každý z nás stretol s popisom tajomných javov, ktoré v ich vnútri prebiehajú.

Aj keď sa to zdá až príliš pritiahnuté za vlasy, my vlastne dodnes nevieme, prečo boli pyramídy postavené, čomu mali slúžiť a tiež nepoznáme ani presný rok ich vzniku. Bola to práve Cheopsova pyramída, ktorá poriadne zamiešala karty a my s nimi ani pri najlepšej vôli nedokážeme hrať na prvý pohľad jednoduchú hru. Prečo? Obrovská stavba z dva a pol milióna vápencových kameňov, opracovaných do kvádrov bola totiž nájdená úplne prázdna. V takzvanej pohrebnej komore síce stál sarkofág, no bez múmie aj bez veka, ktoré by ho prikrývalo. Na stenách vnútri pyramídy sa nenachádzal žiaden nápis, jediný reliéf – nič, iba obrovská kopa mlčiaceho kameňa. Neexistuje na svete metóda, ktorou by sme mohli presne určiť, kedy boli tieto vápencové kvádre postavené na seba, kedy vznikla celá pyramída. Nemáme žiadnu indíciu, žiadne vodítko, ktoré by nám pomohlo. Poviete si – a čo ostatné pyramídy? V nich sú už aj hieroglyfy, aj múmie… Sú. No zdá sa, že všetky ostatné pyramídy boli postavené oveľa neskôr, ako Cheopsova a okrem toho sa ani seriózni egyptológovia nemôžu zbaviť dojmu, že sú viac menej iba jej kópiou. Veľká pyramída leží presne v tretine vzdialenosti medzi rovníkom a severným pólom. Je postavená z približne 2 600 000 opracovaných kamenných kvádrov tak presných, že ani po tisícročiach nie je možné vsunúť medzi ne list papiera. Orientácia pyramídy je presne v smere magnetického severu Zeme. Pôdorysná plocha zaberá územie približne 6,5 hektárov (pre lepšiu predstavivosť je to približne plocha, ktorú pokrýva sedem obytných blokov v New Yorku) a je s presnosťou na 1 cm v rovine so zemským povrchom. Ešte stále si myslíte, že mala slúžiť ako hrobka? Tu sú ďalšie fakty:
• Po celý rok je v pyramíde rovnaká teplota s odchýlkou 0,5 °C . Nikto nevie ako je to možné.
• Základňa pyramídy je presný štvorec. Rozdiel strán je najviac 4,4 centimetra.
• Obkladové kamene sa odchyľovali od absolútnej presnosti iba o štyridsatinu centimetra.
• Strany sú orientované presne podľa svetových strán – sever, juh, východ a západ s priemernou odchýlkou iba tri minúty a šesť oblúkových sekúnd (tento rozdiel môže byť spôsobený pohybom afrického kontinentu).
• Poludník prechádzajúci cez pyramídu, rozdeľuje našu planétu na dve rovnaké pologule súše a mora
• Plocha plášťa pyramídy sa rovná druhej mocnine jej výšky.

Trochu veľa matematiky na obyčajnú hrobku. Prečo muselo byť pri jej výstavbe všetko tak presné? Čítajte ďalej.
Cheopsova pyramída bola kedysi krásna. Oveľa krajšia, ako ju poznáme dnes. Bola totiž obložená vyleštenými vápencovými doskami, vďaka ktorým sa leskla v žiari slnka. Stredovek však priniesol Káhire niekoľko silných zemetrasení. Mesto bolo značne poškodené a na jeho obnovu sa použilo práve lesklé obloženie pyramídy. Škoda. No napriek tomuto zásahu je Cheopsova pyramída nádherná a majestátna tak, ako všetky pyramídy naokolo. Spolu s nimi je jediným zo siedmych divov sveta, ktorý prežil do dnešných čias.

Tajomstvo pyramíd

O tajomnej sile pyramíd už bolo napísané množstvo článkov, publikácií a kníh. Protichodnosť názorov v týchto písomnostiach ma prinútila k jednej veci. Vyskúšať ich silu tak, aby som mal informácie naozaj z prvej ruky. Najprv si však povieme niečo o začiatkoch výskumu účinkov pyramíd.
Francúz Antoine Bovis nebol ani archeológ, ani vedec. Bol psychotronik a prútikár (osoba, ktorá pomocou virgule hľadá vodu, alebo geopatogénne zóny). V roku 1930 prichádza na dovolenku do Egypta. Pri návšteve Cheopsovej pyramídy ho zaujme jeden nevšedný jav. Počas rokov sa totiž dovnútra pyramídy zatúlalo nejedno zviera a keďže často nenašlo východ von, umrelo od hladu. Napodiv sa však ich telá v pyramíde nerozkladali, ale doslova ich vysušilo. Bovis takto našiel viacero mumifikovaných mačiek a hlodavcov. Po návrate z dovolenky neváhal a začal experimentovať so zmenšenými modelmi Cheopsovej pyramídy. Ukázalo sa, že modely majú tiež neobyčajné mumifikačné, odvodňovacie a regeneračné schopnosti. Bovisove experimenty neostali bez odozvy v laických, dokonca ani vo vedeckých kruhoch a našli si mnohých pokračovateľov. Jedným z najznámejších bol český elektrotechnik ing. Karel Drbal. Ten si nechal po mnohých rokoch „vojny“ s úradmi patentovať malý model pyramídy, ktorá mala slúžiť na brúsenie žiletiek. Áno – bola to presne tá, ktorú používal môj otec. Ing.Drbal si v písomnom styku vymieňal poznatky s pánom Bovisom a výsledky experimentovania publikoval vo francúzskych a belgických časopisoch. Boli to práve praktické výsledky obidvoch pánov čo podnietili množstvo experimentátorov, ktorí naštartovali novú etapu na ceste za poznaním tajomných účinkov pyramíd. Pyramída zaujala aj stovky vedcov, ktorí nezávisle od seba došli k záveru, že pyramída ovplyvňuje, resp. vo svojom vnútri deformuje magnetické pole Zeme. Dodnes však zostáva záhadou, prečo práve takto pyramídy fungujú. Neexistuje ani teoretické zdôvodnenie tohto javu. Vieme len to, že tam naozaj nastáva. Ale to už vedeli aj starí Egypťania. Názov pyramída je totiž odvodený z gréckeho pyro – oheň a zo slova amid, čo znamená nachádzať sa uprostred.

Postavte si pyramídu

Prvú zmenšeninu pyramídy som postavil v roku 1985. Pyramída, ktorú používal môj otec už bola niekde na smetisku dejín a tak ma čakala sizyfovská práca. Nájsť rozmery Cheopsovej pyramídy, o ktoré by som sa mohol pri výpočtoch oprieť. V tom čase internet nebol a literatúry o pyramídach ako šafránu. No nakoniec som rozmery našiel v jednej cestopisnej knihe. Dozvedel som sa, že pôvodná výška pyramídy bola 280 kráľovských lakťov, čo zodpovedá dnešným 146,44 m. Dĺžka strany bola pôvodne 440 lakťov = 230,12 m a sklon steny bol 51 ° 50 '35'' . Keďže ja som chcel pyramídu s výškou cca 25 – 30 cm, musel som si trochu oprášiť znalosti z matematiky a geometrie. Až oveľa neskôr som sa dostal k tabuľkám s pevne stanovenými rozmermi základne a bočnej hrany vzhľadom k potrebnej výške.
Nebudem vás teda otravovať výpočtami . Tu je spomínaná tabuľka:

Ak si predsa len chcete vypočítať rozmery sami, vzorec nie je až tak zložitý. Príklad – chcete mať pyramídu 20 cm vysokú. Aby sme zistili dĺžku základne jedného zo štvorice rovnoramenných trojuholníkov, tvoriacich plášť pyramídy, musíme zvolenú výšku vynásobiť konštantou 1,5708 ( čo je polovica Ludolfovho čísla), teda 20×1,5708 = 31,416 cm. Dĺžku základne teda máme a potrebujeme ešte dĺžku strany rovnoramenného trojuholníka. Tentoraz vynásobíme výšku konštantou 1,4945 a dostaneme jej dĺžku, teda 20×1,4945 = 29,89 cm. Keď máme vypočítané rozmery, nebude pre nás problém vystrihnúť z vhodného materiálu plášť pyramídy. Buď každý trojuholník osobitne, alebo si vyhotovíme pomocou pravítka a kružidla rozvinutý model pyramídy. Obidva spôsoby vidíte na obrázkoch.

A potom nám už nezostáva nič iné, ako spojiť jednotlivé trojuholníky tak, aby z nich vznikla pyramída. Strany k sebe pripájame pomocou obyčajnej lepiacej pásky. Takto sme zhotovili dokonalú zmenšeninu Cheopsovej pyramídy. Najideálnejším materiálom na model pyramídy je drevo, pre začiatok nám úplne postačí výkres, kartón či lepenka. Najväčšie množstvo pyramidálnej energie sa sústreďuje v jednej tretine jej výšky (v tom priestore je umiestnená v Cheopsovej pyramíde takzvaná Kráľovská komora). Ak sa teda rozhodneme pracovať s malými predmetmi musíme zhotoviť podstavec, ktorý bude vysoký, ako jedna tretina výšky našej pyramídy. To znamená, že výška podstavca v 20 cm vysokej pyramíde bude cca 6,65 cm. Podstavec má zvyčajne tvar hranola, ktorého dĺžka bude približne polovicou dĺžky základne, v našom prípade asi 15 cm a šírka štvrtinou dĺžky základne, teda asi 8 cm. Tieto rozmery môžu byť rôzne, záleží od predmetov, ktoré v nej umiestnime.

Ak umiestňujeme v pyramíde napríklad pohár s tekutinou, podstavec nie je potrebný, platí však, že výška stĺpca tekutiny v pohári nesmie presahovať jednu tretinu jej výšky. Keď máme pyramídu s podstavcom hotovú, musíme nájsť miesto, kde bude v našom byte stáť. Malo by to byť miesto bez vplyvu elektromagnetic­kých vĺn, teda v dostatočnej vzdialenosti napr. od televízora, rádia, počítača. Pyramídu musíme umiestniť na pevnú vodorovnú podložku (napr. stôl, stolík) tak, aby jej základňa k nemu dokonale priliehala. Dôležitým úkonom je správne nastavenie pyramídy voči svetovým stranám. Pre stanovenie severu môžeme použiť kompas, musí však byť kvalitný, v žiadnom prípade si nepomôžeme s hračkárskym kompasom, ktorý má dosť veľké odchýlky. Ešte lepším riešením je využitie GPS signálu v navigácií nášho mobilného telefónu. Tak určíme sever oveľa presnejšie. Ak by naša pyramída nebola správne nastavená jednou stranou presne k severnému pólu, nefungovala by. Stala by sa z nej nefunkčná zmenšenina. Pyramídu teda orientujeme čo najpresnejšie k svetovým stranám stenami, nie hranami. Tu si však musíme uvedomiť, že ak raz nastavíme pyramídu niektorou stranou k severu, nemali by sme v budúcnosti túto stranu zamieňať za inú. Je preto vhodné vymaľovať steny pyramídy farbami, alebo aspoň znakmi, aby sme vedeli, ako bola orientovaná po prvý krát. Je to dôležité preto, lebo ešte pred prvým použitím musíme nechať pyramídu minimálne hodinu „nabíjať“, teda neklásť do jej vnútra žiadne predmety. Pyramída si túto polohu „zapamätá“ a akékoľvek iné umiestnenie strán v budúcnosti zníži, alebo úplne zruší jej výkon.

Model malej pyramídy z papiera

Model malej pyramídy z papiera

Zhrňme si teda hlavné poznatky o pyramídach:
• Energia v ohnisku vnútorného priestoru Cheopsovej pyramídy (alebo jej zhotovenej kópie), orientovanej presne v smere juh – sever, umocňuje pôsobenie zemského magnetického poľa
• Táto energia nepôsobí mimo priestoru pyramídy, v nej sa však nepretržite kumuluje
• Toto vyžarovanie sa koncentruje v mieste kráľovskej komory – teda presne v jednej tretine výšky od zeme (od základne na ktorej stojí)
• Pozitívne pôsobenie energie sa prejaví, keď je

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 8


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Ján Kostan 09.01.2021 19:07
Ján Kostan

Dobrý deň. Na záhrade máme lesík. Máme tam priestor v ktorom by som pyramídu rád postavil 4x4m. Neviem či okolité stromy nebudú problém. Presné smerovanie mi vyrieši geodet. Najväčší problém je vysoká spodná voda. Poraďte mi. Ďakujem Ján

21.02.2020 20:27

Kalkulátor na výpočet rozmerov pyramídy aj s prepracovanou funkciou tlače šablón.
www.blocklayer.com/pyramid-calculator.aspx

20.11.2019 13:46

prosím Vás ako má ležať človek pod pyramídou sever-juh alebo západ- východ a hlava na ktorej svetovej strane ďakujem za odpoveď

18.11.2019 14:33

zhotovil som si pyramídu z drevených hranolov výška 140 cm podľa vášho návodu mám ju umiestnenú v podkroví chcem sa spýtať či jej pôsobenie bude aj v izbe o poschodie nižšie v mieste kde sú predlžené hrany pyramídy ďakujem za odpoveď

15.11.2019 13:24

Ďakujem autorovi za zaujímavý článok.
Bola by funkčná pyramída, ak ju urobím zo špagátu alebo gumy, pri zachovaní rozmerov a orientácie? Na záhrade aj z drôtu na dostatočne veľkú plochu.

Ivan Nôta 09.09.2019 18:44
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den.

Dakujem za asi najlepsi clanok s uzitocnymi praktickymi informaciami na nete aky som kedy nasiel.

Mozem mat aj ja zopar otazok?

1.
Teda podla toho co so sa docital, tak nie je vhodne kombinovat material. Ale teda.
- Cital som ze nie je vhodne ak je pyramida z magnetickeho materialu.... (kov)
- Ale ze moze byt vodivy. (hlinik, med)
- Alebo teda klasika drevo.

2.
O kolko percent asi zvysuje pouzitie hliniku energiu pyramidy? Oproti tomu keby bola z dreva (z preglejky trebars alebo z kartona)?

3.
Odporucate spanie pod stropnou pyramidou? (na taketo celonocne pouzitie radsej pouzit drevenu alebo je v poriadku aj hlinikova?)

4.
Rozmyslam nad kupou generatora pyramidalnej energie....co ste spominaly clanok.....pouzivate taku? Mam iba obavu ci to hlinikove riesenie pocas celej noci nebude az prilis silne a az skodlive z takeho dlhodobeho hladiska.

5.

Dobrý deň. Idem postupne odpovedať na jednotlivé otázky:
1. Meď, hliník aj drevo majú približne rovnaké účinky.
2. Podľa mojich skúseností hliník priamo nezvýši energiu pyramídy.
3. Áno je to rovnaké, ako napríklad vloženie malej pyramídky pri spánku priamo do postele. Pozor, aby os pyramídy smerovala na plexus solaris a nie do oblasti hlavy.
4. Generátor pyramidálnej energie je presne vypočítaný a škodlivé účinky neboli zaznamenané.
5. Neovplyvňuje.
6. Skôr by som bral, aby tie hrany boli ostré, no rohová lišta nemá až tak extrémne zaoblenie.
7. Hrúbka materiálu nehrá rolu - tu ide skôr o presnosť celej konštrukcie. Originálne egyptské pyramídy sú v podstate plné - základom sú rohy a smerovanie.
8. Ideálny smer neexistuje. Základom je smerovanie osi na oblasť plexus solaris.
9. Neviem odpovedať ale skôr nie ako áno.
10. Dať pyramídu len nad jednu posteľ. Na druhú nebude mať dosah.
11. Jediná nevhodná poloha pre pyramídu nad posteľou je v sede. Nevadí, ak pomyselná hrana smeruje na ležiaceho človeka.

07.09.2019 23:11

Dobry den.

Dakujem za asi najlepsi clanok s uzitocnymi praktickymi informaciami na nete aky som kedy nasiel.

Mozem mat aj ja zopar otazok?

1.
Teda podla toho co so sa docital, tak nie je vhodne kombinovat material. Ale teda.
- Cital som ze nie je vhodne ak je pyramida z magnetickeho materialu.... (kov)
- Ale ze moze byt vodivy. (hlinik, med)
- Alebo teda klasika drevo.

2.
O kolko percent asi zvysuje pouzitie hliniku energiu pyramidy? Oproti tomu keby bola z dreva (z preglejky trebars alebo z kartona)?

3.
Odporucate spanie pod stropnou pyramidou? (na taketo celonocne pouzitie radsej pouzit drevenu alebo je v poriadku aj hlinikova?)

4.
Rozmyslam nad kupou generatora pyramidalnej energie....co ste spominaly clanok.....pouzivate taku? Mam iba obavu ci to hlinikove riesenie pocas celej noci nebude az prilis silne a az skodlive z takeho dlhodobeho hladiska.

5.
Ak pomyselna hrana stropnej pyramidy v izbe na jednej strane smeruje az na podlahu ale na druhej strane izby uz v stene....ovplyvnuje to ucinok pyramidy?

6.
Je dolezite ci je hrana pyramidy ostra (postavena z dreveneho hranolu) alebo ak je postavena z rohovej listy kde byvaju hrany oble? Ovplyvnuje to ucinok?

7.
Ked sa pouzije ako hrana hranol tak steny toho hranola nie su rovnobezne s pomyselnymi stenami pyramidy , ale smeruju mierne do vnutra. Ovplyvnuje to vykon pyramidy. Je lepsie pouzit iba spajdlu? Ma hrubka materialu vplyv na vykon pyramidy? spajdla vs hranol. Teda ucinnost pyramidy je v ostrosti hrany, alebo v objeme materialu hrany alebo ploche?

8.
Ked budem mat zavesnu pyramidu v panelaku nad postelou, tak aky je idealny smer polohy tela? (smer hlava/nohy) A ked to nie je mozne je to problem?

9.
Pod vrchol stropnej pyramidy ma napadlo prilepit nejaky krystalovy ovalny kamienok. Myslim, ze krystal je asi naj z kamenov a mohol by ucinnost energie pyramidy viac energeticky zhodnotit. Ci nie?

10.
Ako vyriesit stropnu pyramidu v panelaku ak su postele umiestnene na protihlahlych stranach izby? Radsej vobec nedavat pyramidu?

11.
Su urcite polohy priam nevhodne, kedy je radsej stropnu pyramidu vobec nepouzit? Napriklad ak postele vychadzaju tak, ze pomyselna hrana pyramidy smeruje na leziacu osobu?

Vopred vdaka, Miroslav

Ivan Nôta 23.06.2019 16:13
Ivan Nôta
napísal:

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu, pri smerovaní pyramídy na sever sa treba riadiť magnetickým severným pólom, alebo zemským severným pólom? Strelka kompasu resp. buzoly ukazuje na magnetický severný pól, ktorý nie je zhodný s tým zemským, je tam odchýlka, tzv. deklinácia, na území Slovenska je to východná deklinácia približne + 5° v rozsahu 1°. Všade je informácia, že pyramídu treba smerovať presne na sever, ale neuvádza sa, či na zemský, alebo magnetický sever. Ďakujem

Zdravím. ja nastavujem na magnetický severný pól podľa vojenskej buzoly a pyramída funguje.

20.06.2019 10:51

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu, pri smerovaní pyramídy na sever sa treba riadiť magnetickým severným pólom, alebo zemským severným pólom? Strelka kompasu resp. buzoly ukazuje na magnetický severný pól, ktorý nie je zhodný s tým zemským, je tam odchýlka, tzv. deklinácia, na území Slovenska je to východná deklinácia približne + 5° v rozsahu 1°. Všade je informácia, že pyramídu treba smerovať presne na sever, ale neuvádza sa, či na zemský, alebo magnetický sever. Ďakujem

29.05.2019 10:59

Našiel som výrobcu drevených pyramíd rôznych rozmerov - a za celkom rozumné ceny www.dracie-zily.sk/pyramidy/ - mám od nich stropné pyramídy (nad počítačom a nad posteľou) a som celkom spokojný aj s účinkom pyramídy aj s kvalitou prevedenia.

Dzurik 10.05.2019 16:13
Dzurik

Presne a ak date specialne orgonitove magnety do pyramidy.mozete nabijat mobilne telefony bezdrotovo,ak ale mate v mobile nabijanie bezdrotovo.Taktiez sa daju nabijat baterie ale len tie nabijatelne.Dalsie moznosti su aj free energii generatory napetia ktore emituju elektomagneticke vlny a spracovavaju energiu zo zemskeho jadra a daju sa vyuzit ako zdroje elektrickej energie.cize mate generator ku ktoremu napojite ziarovky a svieti stale,az neprehoria vlakna v ziarovke. Nemam ziadne navody ani nic neponukam sam som to len vydel.

Ivan Nôta 05.05.2019 19:18
Ivan Nôta

Rád bych se zeptal, jak je to se směrováním pyramídy v paneláku (jak známo faradayova klec). Vychýlení střelky na buzole se mění na rúzných místech v místnosti. Jak tedy nasměrovat pyramidu?
Předem děkuji za fungující info.

Ja som v paneláku smeroval pyramídu pomocou aplikácie v mobilnom telefóne (pri zapnutom GPS) spolu s buzolou. Bolo to na 2. poschodí osemposchodovej budovy a aplikácia bola navlas zhodná so smerovaním buzoly.

Jaroslav Šťastný 03.05.2019 16:49
Jaroslav Šťastný

Rád bych se zeptal, jak je to se směrováním pyramídy v paneláku (jak známo faradayova klec). Vychýlení střelky na buzole se mění na rúzných místech v místnosti. Jak tedy nasměrovat pyramidu?
Předem děkuji za fungující info.

13.10.2018 06:14
Ivan Nôta napísal:

Dobrý deň. Presnú tabuľku rozmerov pre ruskú pyramídu som aj napriek veľkej snahe nenašiel. Ja som mal pred rokmi požičaný model z bývalej VŠLD Zvolen, kde ju zostrojil jeden zo študentov. Bohužiaľ sa nezachovala.

Dobrý deň, pán Nôta, potrebovala by som sa s vami súrne spojiť ohľadne rady pri stavbe pyramídy, neviem či a ako rýchlo dostanete túto správu, mohol by ste mi prosím napísať na drmariap@hotmail.com ? dakujem pekne

Ivan Nôta 03.10.2018 07:38
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den, chci si postavit ruskou pyramidu,muzete mi uvezt jak si mam najit rozmery?

Dobrý deň. Presnú tabuľku rozmerov pre ruskú pyramídu som aj napriek veľkej snahe nenašiel. Ja som mal pred rokmi požičaný model z bývalej VŠLD Zvolen, kde ju zostrojil jeden zo študentov. Bohužiaľ sa nezachovala.

01.10.2018 13:54

Libi se mi vase prispevky.

01.10.2018 13:53

Dobry den, chci si postavit ruskou pyramidu,muzete mi uvezt jak si mam najit rozmery?

Ivan Nôta 01.08.2018 16:12
Ivan Nôta
napísal:

Dobrý deň, chcem sa poradiť, budeme stavať pyramídovú strechu na základňu štvorca 5,9m. Bude tam drevený krov, ale čím to pokryť, aby to nestratilo dobré vlastnosti? chceli by sme plech, len neviem, čo to bude robiť. ďakujem

Dobrý deň. Ak bude celý plášť z plechu, tak to nebude vadiť. Plášť by mal byť vždy len z jedného druhu materiálu

28.07.2018 16:15
Ivan Nôta napísal:

O závesnej pyramíde som písal v závere článku Generátor pyramidálnej energie hobbyportal.sk/majstrovanie/modelarstvo/generator… . Človek, ktorý sa nimi zaoberá sa volá Tomáš Štefanovič a je tam aj jeho e-mailová adresa (pre prípad otázok). V podstate platí, že je zavesená na prípravku, ktorý určí vzdialenosť od podlahy tak, aby posteľ bola v 1/3 od hrotu pyramídy.

Dobrý deň, chcem sa poradiť, budeme stavať pyramídovú strechu na základňu štvorca 5,9m. Bude tam drevený krov, ale čím to pokryť, aby to nestratilo dobré vlastnosti? chceli by sme plech, len neviem, čo to bude robiť. ďakujem

27.03.2018 10:41
napísal:

Mam to stastie, ze byvam presne v takom dome, ktory ma steny orientovane presne v smere svetovych stran s odchylkou asi 1-2°, co som meral. A pyramida by nebola uzavreta, len velka kostra, strany s podstavou. Presne do jednej izby by mi to vyslo pri vyske 2 metre.. takze s osvetlenim by nebol problem a beztak si nan nejak specialne nepotrpim, tma je tiez fajn.
Totiz rad by som v pyramide aj meditoval a v tej zavesnej nad postelou, ak je samotna postel v 1/3 vysky dvojmetrovej pyramidy by som pri tureckom sede na posteli prevysoval tento bod asi o 90cm, kedze by sa v 1/3 pyramidy nachadzala akurat tak moja panva. Neviem, ci by to mohol byt problem.. pripadne by sa to dalo este riesit tak, ze by som vlastne na meditaciu tuto zavesnu pyramidu posunul blizsie ku stropu, tym zvysil jej vysku a 1/3 by sa posunula vyssie..
Kazdopadne Vam velmi pekne dakujem za informacie, aj tento inspirativny clanok.

... to s tým zdvíhaním znie geniálne ;-)

05.04.2017 21:15
Ivan Nôta napísal:

Síce sa hovorí, že ľudské telo sa má brať ako celok a teda by malo byť na posteli celé vo vnútri pyramídy tak, aby stred pyramídy mieril na oblasť plexus solaris, z vlastnej skúsenosti viem, že funguje aj spôsob, aký ste popísal vy. Pri bolestiach žalúdka som ležal iba pod malou závesnou pyramídou (presne nasmerovanou) a určite predĺžené pomyslené steny nepresiahli viac ako štvrtinu plochy môjho tela

pyramída sa dá zmerať pomocou virgúl , ja som to robil v zapnutom i vypnutom stave , jej energia v zapnutom stave sa šíri presne v jej šírke podstavy v smere východ západ obidvoma smermi , pričom som ju nameral aj v miestnosti, ktorú delili od umiestnenej pyramídy 3 steny

25.02.2017 10:51

Čítal som ,že sa dá vyhotoviť pyramída na výrobu vody.Neviete mi poradiť,kde nájdem k tomu niečo konkrétnejšie.

Ivan Nôta 04.02.2017 09:15
Ivan Nôta
napísal:

ďakujem za odpoveď, ešte prosím Vás o jednu radu, rozmýšľal som že či nebolo by lepšie odmontovať základňu a pyramídu zavesiť, to by bolo celé telo pod ňou, ale neviem ako je to potom z 1/3 výšky postele ďakujem

O závesnej pyramíde som písal v závere článku Generátor pyramidálnej energie hobbyportal.sk/majstrovanie/modelarstvo/generator… . Človek, ktorý sa nimi zaoberá sa volá Tomáš Štefanovič a je tam aj jeho e-mailová adresa (pre prípad otázok). V podstate platí, že je zavesená na prípravku, ktorý určí vzdialenosť od podlahy tak, aby posteľ bola v 1/3 od hrotu pyramídy.

04.02.2017 08:50

ďakujem za odpoveď, ešte prosím Vás o jednu radu, rozmýšľal som že či nebolo by lepšie odmontovať základňu a pyramídu zavesiť, to by bolo celé telo pod ňou, ale neviem ako je to potom z 1/3 výšky postele ďakujem

Ivan Nôta 03.02.2017 20:49
Ivan Nôta
napísal:

dobrý deň, zhotovil som si celodrevenú pyramídu s výškou 135 cm bez stien a vyrobil som aj posteľ s výškou 1/3 výšky pyramídy. Keď ležím na posteli hlavu aj nohy mám mimo pyramídy. Prosím Vás o Váš názor,či účinok pyramídy je aj v takom postavení postele taký istý ako by bol, keby celé telo bolo pod pyramídou Ďakujem Vám dopredu za Vašu odpoveď

Síce sa hovorí, že ľudské telo sa má brať ako celok a teda by malo byť na posteli celé vo vnútri pyramídy tak, aby stred pyramídy mieril na oblasť plexus solaris, z vlastnej skúsenosti viem, že funguje aj spôsob, aký ste popísal vy. Pri bolestiach žalúdka som ležal iba pod malou závesnou pyramídou (presne nasmerovanou) a určite predĺžené pomyslené steny nepresiahli viac ako štvrtinu plochy môjho tela

03.02.2017 11:40

dobrý deň, zhotovil som si celodrevenú pyramídu s výškou 135 cm bez stien a vyrobil som aj posteľ s výškou 1/3 výšky pyramídy. Keď ležím na posteli hlavu aj nohy mám mimo pyramídy. Prosím Vás o Váš názor,či účinok pyramídy je aj v takom postavení postele taký istý ako by bol, keby celé telo bolo pod pyramídou Ďakujem Vám dopredu za Vašu odpoveď

Ivan Nôta 24.01.2017 18:47
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den,
mozte mi prosim poradit na co vsetko okrem rozmeru a orientacie pyramidy si mame davat pozor, ked mame v umysle zhotovit strechu v tvare pyramidy nad studnu aby nam spravne fungovala? Uvazujeme nad kovovou konstrukciu prekrytou s pozinkovanym plechom. Dakujem za kazdu radu.

Prakticky je to všetko - rozmer a orientácia sú najhlavnejšie. Každý si myslí, že stavba pyramídy je veľmi problematická - a ono to nie je pravda. Ak sa dodržia centimetre a nasmerovanie - mala by fungovať bez akýchkoľvek problémov. Teda, jeden by mohol nastať, ak je v studni motorové čerpadlo vody = ponorka

24.01.2017 14:29

Dobry den,
mozte mi prosim poradit na co vsetko okrem rozmeru a orientacie pyramidy si mame davat pozor, ked mame v umysle zhotovit strechu v tvare pyramidy nad studnu aby nam spravne fungovala? Uvazujeme nad kovovou konstrukciu prekrytou s pozinkovanym plechom. Dakujem za kazdu radu.

Ivan Nôta 28.12.2016 19:34
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den, da sa niekde pyramida na ostrenie ziletiek pozicat, aby som si na svojich ziletkach vyskusal, ci to funguje? Ja som si pred rokmi urobil vlastne az dve, z kartonu i tvrdeho papiera, no ani jedna ziletky neostrila. Teraz nemam na experimenty cas. Vdaka. Michal

záleží hlavne od žiletiek, ktoré sa ostria - klasické žiletky naostrí vždy, no tie, čo sú opracované laserom už nie - dôvody sú popísané v článku. No a pyramídy by sa požičiavať nemali - ak sa raz určí ich "severná strana" - už by táto poloha mala zostať bez zmien ( nemyslím tým, že by sa pyramídka nemohla otočiť - no k severu by mala po opätovnom inštalovaní smerovať vždy len jednou stranou.

23.12.2016 21:35

Dobry den, da sa niekde pyramida na ostrenie ziletiek pozicat, aby som si na svojich ziletkach vyskusal, ci to funguje? Ja som si pred rokmi urobil vlastne az dve, z kartonu i tvrdeho papiera, no ani jedna ziletky neostrila. Teraz nemam na experimenty cas. Vdaka. Michal

Ivan Nôta 28.11.2016 18:21
Ivan Nôta
milansrnka napísal:

prosim informaciu, ci je mozne exterierovu pyramidu niecim zakryt proti vplyvu pocasia ( napr. nejaké prestresenie). ak ano z akých materialov by to malo byt vyrobene. Samotna pyramida je otvorena a vyrobena zo zvarených hlinikovych profilov.

v panelákoch je bežné, že je pyramída "zastrešená" ôsmymi poschodiami betónu. Materiál teda nehrá rolu

milansrnka 28.11.2016 09:23
milansrnka

prosim informaciu, ci je mozne exterierovu pyramidu niecim zakryt proti vplyvu pocasia ( napr. nejaké prestresenie). ak ano z akých materialov by to malo byt vyrobene. Samotna pyramida je otvorena a vyrobena zo zvarených hlinikovych profilov.

Ivan Nôta 10.11.2016 17:18
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den. Pottebuji pomoc. Mam pracovni pohovor příští tyden a uz ted vim ze mi daji za úkol vyrobit pouze z A4 papíru a se sešivačkou co nejvyšší pyramidu. Nějaké tipy? Uz necim jak dal. Jak tak zkousim a uz opravdu necim jak vubec zacitdeluji

K to má byť pyramída podobná takejto - návod je v článku - čierny obrázok rozvinutej pyramídy v kružnici (tá by mala mať priemer A4) a pyramída bude najväčšia - ak by mala byť najvyššia, treba rozdeliť A4 na štyri rovnaké čo najvyššíe trojuholníky a spojiť ich

09.11.2016 11:49

Dobry den. Pottebuji pomoc. Mam pracovni pohovor příští tyden a uz ted vim ze mi daji za úkol vyrobit pouze z A4 papíru a se sešivačkou co nejvyšší pyramidu. Nějaké tipy? Uz necim jak dal. Jak tak zkousim a uz opravdu necim jak vubec zacitdeluji

Ivan Nôta 06.06.2016 17:58
Ivan Nôta
napísal:

Veľké pyramídy napríklad v Bosne fungujú a sú obrastené stromami a dokonca aj poničené z vonku :)

Ja som sa len nechcel vyjadrovať k tomu,čo nepoznám. Pyramídy v Bosne sú obrovské, ale na malých som ešte porast nevidel..

06.06.2016 13:18
Ivan Nôta napísal:

Poznám v Holandsku závod na výrobu salám, ktorý má sklady vybudované len v tvare pyramídy (kvôli sušeniu - dehydrovaniu mäsa) a údajne sú spokojní aj napriek tomu, že nejde o presnú kópiu pyramídy ani o dodržanie materiálových a elektrických požiadaviek....

Pyramída ako zberač energie zo zeme funguje asi stále, a je jedno aké uhly v nej sú a aké dĺžky strán, ale asi sa potom znižuje účinnosť ak sú rozmery iné ako ideálne. Vždy niečo je ideálne a ostatok už je menej účinné.
Dokonca som videl na nete a aj s popisom účinnosti kužeľové pyramídy :)

06.06.2016 13:15
Ivan Nôta napísal:

Obrásť brečtanom...hm...to neviem, ešte som sa s tým nestretol. Ja by som ju netienil, prípadne by som to robil tak, že brečtan sa bude snovať po pomocnej konštrukcií okolo pyramídy a nie priamo po jej stenách. Bolo by to tak, ako by ste mali pyramídu vo vnútri izby

Veľké pyramídy napríklad v Bosne fungujú a sú obrastené stromami a dokonca aj poničené z vonku :)

Ivan Nôta 02.06.2016 20:34
Ivan Nôta
napísal:

Ale je jednoznačné, že hoc klasická šikmá V strecha už má účinky a hlavne podkrovké izby oproti klasickým štvorcovým miestnostiam. Niekedy sa stavali aj štvorcové domy s pyramídovými strechami, určite je tam komín a nejaké iné materiály, ale s čistou krytinou bez klincov by relatívne hoc slabo mohla fungovať. Napríklad ženy by mali nosiť dlhé sukne, taktiež im to pomáha sťahovať energiu zo zeme a tým byť zdravšie, plodnejšie atď.

Poznám v Holandsku závod na výrobu salám, ktorý má sklady vybudované len v tvare pyramídy (kvôli sušeniu - dehydrovaniu mäsa) a údajne sú spokojní aj napriek tomu, že nejde o presnú kópiu pyramídy ani o dodržanie materiálových a elektrických požiadaviek....

Ivan Nôta 02.06.2016 20:31
Ivan Nôta
napísal:

Ak nechám konštrukciu pyramídy v záhrade obrásť brečtanom na tienenie slnka nebude to vadiť energetickým tokom v nej, nie?
Pyramída bude z medených trubiek spájaná oronitovými spojkami a vrchná časť tak isto bude orgonitový hrot.

S pozdravom, Sláva Bohom a Predkom našim !

Obrásť brečtanom...hm...to neviem, ešte som sa s tým nestretol. Ja by som ju netienil, prípadne by som to robil tak, že brečtan sa bude snovať po pomocnej konštrukcií okolo pyramídy a nie priamo po jej stenách. Bolo by to tak, ako by ste mali pyramídu vo vnútri izby

02.06.2016 11:59
Ivan Nôta napísal:

Dobrý deň. Odpoveď je v tomto prípade zložitejšia. Vlastne tých odpovedí bude viac. Čo sa týka domu v tvare pyramídy. Ak opomenieme plánovanie územných celkov obcí a miest a Vám sa nejako podarí postaviť dom tak, aby jeho osi boli v presnom (opakujem presnom) vzťahu k osiam sever - juh a východ - západ, určite sa Vám nepodarí jedno: mať celý dom v tvare pyramídy vyrobený z jedného druhu materiálu. To by ste napríklad v dome z kvadrových tvárnic nemohli mať kov (čím síce odpadajú starosti napríklad s elektroinštaláciou, no potme by ste zrejme žiť nechceli). To, aby bola pyramída z jedného druhu materiálu je totiž dôležitá podmienka. Teda buď celokovová, alebo celodrevená, alebo celoumelohmotná. atď. Ak si poviete, že teda budete mať celodrevený dom v tvare pyramídy, kde bude elektroinštalácia a elektrické rozvody zaberať len smiešne percento celkovej hmoty domu, musíte tiež rátať s tým, že v okamihu privedenia elektri

Ale je jednoznačné, že hoc klasická šikmá V strecha už má účinky a hlavne podkrovké izby oproti klasickým štvorcovým miestnostiam. Niekedy sa stavali aj štvorcové domy s pyramídovými strechami, určite je tam komín a nejaké iné materiály, ale s čistou krytinou bez klincov by relatívne hoc slabo mohla fungovať. Napríklad ženy by mali nosiť dlhé sukne, taktiež im to pomáha sťahovať energiu zo zeme a tým byť zdravšie, plodnejšie atď.

02.06.2016 11:53

Ak nechám konštrukciu pyramídy v záhrade obrásť brečtanom na tienenie slnka nebude to vadiť energetickým tokom v nej, nie?
Pyramída bude z medených trubiek spájaná oronitovými spojkami a vrchná časť tak isto bude orgonitový hrot.

S pozdravom, Sláva Bohom a Predkom našim !

27.05.2016 09:44

Ja mám piramidu zo špajdlí bez sten. Piramida funguje. najlepsie sa da otestovat vlozenim pol deci mlieka do piramidy a vedla nej. Za tri styri dni budete vidiet ze mlieko v piramide sa nekazi a to mlieko vedla nej kysne a zapacha. Ale treba na to trpezlivost, lebo je dolezite mat dobre zhotovenu piramidu a dobre nastavene steny. zhotovil som tri piramidy a ale fungovala len jedna. najlepsie je na tom ,ze stale nechapem jak mlieko v piramide zo spajdli sa nemoze pokazit :D, ale je to tak :)

Ivan Nôta 22.03.2016 04:24
Ivan Nôta
napísal:

Ako dlho potrebujem mat pohar vody v pyramide aby sa dostatocne nabila energiou?

2 dcl pohár postačí vložiť na pol hodinu

21.03.2016 21:38

Ako dlho potrebujem mat pohar vody v pyramide aby sa dostatocne nabila energiou?

Ivan Nôta 10.03.2016 17:54
Ivan Nôta
Soňa napísal:

Pan Nôta, chcela by som sa spytat,

- nemate informacie o tom, ci je zdraviu skodlive v pyramide byvat - mat cely dom v tvare pyramidy?
- alebo by bol rozdiel mat iba strechu domu nad druhym podlazim v tvare pyramidy?
- pripadne este bol by tam rozdiel, keby sa hrany tejto strechy potiahnu az po zem - ze by vznikol v dolnej casti iba skelet pyramidy (so zastresenou "spickou";)?

Ako rozumiem informaciam v clanku, stacilo by nad dom postavit konstrukciu v tvare pyramidy (a bol by rozdiel v jej sile a ucinku v pripade mensej pyramidky "zavesenej" nad domom a domu ako pyramida?). V kazdom pripade, zaujima ma dopad na zdravie cloveka pri dlhodobom pobyte (byvani) v pyramide.
- dalej by ma zaujimalo ako je to s podlaziami v takomto pyramidovom dome (v pripade, ze je cely dom z vonkajsieho pohladu jedna velka pyramida od zeme) - teda podla Vas n

Dobrý deň. Odpoveď je v tomto prípade zložitejšia. Vlastne tých odpovedí bude viac. Čo sa týka domu v tvare pyramídy. Ak opomenieme plánovanie územných celkov obcí a miest a Vám sa nejako podarí postaviť dom tak, aby jeho osi boli v presnom (opakujem presnom) vzťahu k osiam sever - juh a východ - západ, určite sa Vám nepodarí jedno: mať celý dom v tvare pyramídy vyrobený z jedného druhu materiálu. To by ste napríklad v dome z kvadrových tvárnic nemohli mať kov (čím síce odpadajú starosti napríklad s elektroinštaláciou, no potme by ste zrejme žiť nechceli). To, aby bola pyramída z jedného druhu materiálu je totiž dôležitá podmienka. Teda buď celokovová, alebo celodrevená, alebo celoumelohmotná. atď. Ak si poviete, že teda budete mať celodrevený dom v tvare pyramídy, kde bude elektroinštalácia a elektrické rozvody zaberať len smiešne percento celkovej hmoty domu, musíte tiež rátať s tým, že v okamihu privedenia elektriny do siete vznikne vo vašej pyramíde takzvaný elektrický smog, ktorý veľmi ruší energie pyramídy. Preto som sa nikde nestretol s túžbou takýto dom mať. Práve naopak. Pyramídy na pobyt sa stavajú vedľa domu. Stavajú sa do výšky cca 180 cm a ak je potrebné mať ich pre viac osôb tak okolo 250 cm. Vyššie netreba a rovnako tak netreba v nej robiť podlažia. V druhom prípade (ako píšete), že by sa hrany strechy potiahli po zem, berte opäť na vedomie, že vnútro pyramídy bude opäť tvorené aj elektrickými rozvodmi. A tie sú pod stálym napätím bez ohľadu na to, či svietite, alebo vypnete vypínač. Takže tu je odpoveď aj na ostatné. Malá závesná pyramída v byte funguje preto, lebo priestor, v ktorom pôsobí energeticky je MIMO elektrorozvodov - a v prípade, že sa pod ňou nachádza ďalšie podlažie tak v izbe pod ním už účinky jednoducho nebudú - v podlahe / strope je totiž vedený kábel k lustru spodnej izby... Takže ja osobne som nad stavbou nejakej veľkej pyramídy nikdy neuvažoval hlavne kvôli nezhode materiálov a taktiež el. smogu, Týchto faktorov je však oveľa viac - napr..strecha je dokonalá pyramída, ale čo komíny? prípadne - konštrukcia strechy je drevená, ale krytina je z plechu atď atď... Nechcem Vás odrádzať od takejto stavby, ale ak si myslíte, že veľkosť Vám zabezpečí účinky, tak ja si myslím presný opak.

Soňa 09.03.2016 22:47
Soňa

Pan Nôta, chcela by som sa spytat,

- nemate informacie o tom, ci je zdraviu skodlive v pyramide byvat - mat cely dom v tvare pyramidy?
- alebo by bol rozdiel mat iba strechu domu nad druhym podlazim v tvare pyramidy?
- pripadne este bol by tam rozdiel, keby sa hrany tejto strechy potiahnu az po zem - ze by vznikol v dolnej casti iba skelet pyramidy (so zastresenou "spickou";)?

Ako rozumiem informaciam v clanku, stacilo by nad dom postavit konstrukciu v tvare pyramidy (a bol by rozdiel v jej sile a ucinku v pripade mensej pyramidky "zavesenej" nad domom a domu ako pyramida?). V kazdom pripade, zaujima ma dopad na zdravie cloveka pri dlhodobom pobyte (byvani) v pyramide.
- dalej by ma zaujimalo ako je to s podlaziami v takomto pyramidovom dome (v pripade, ze je cely dom z vonkajsieho pohladu jedna velka pyramida od zeme) - teda podla Vas najvyssie podlazie - ako suvisla plocha - vytvori od vrchneho apexu pyramidy pomyselnu fyzicku podstavu pyramidy a tym padom ucinky na nizsie podlazia su uz iba latentne? Alebo sa cely dom moze rozumiet ako jedna velka pyramida a 1/3 pyramidy bude v tom pripade pocitana od zeme ako podstavy pyramidy? Dakujem pekne za odpovede

07.03.2016 10:47

velmi pekne dakujem za odpoved

Ivan Nôta 03.03.2016 19:40
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den prajem. Mam otazku - ak v 8 poschodovom panelaku si na 8. poschodi zostroji niekto zavesnu pyramidu bez podstavy, jej ucinky by podla uvedeneho mali byt az do suterenu. Ak si toto iste urobia ovyvatelia aj vsetkych nizsich poschodi, budu sa ucinky zosilnovat? Obyvatelia na prizemi budu zit v niekolkonasobne vacsom energetickom poli? Nebude to nebezpecne? Z inych zdrojov viem, ze dlzka pobytu pod pyramidou by sa nemala prehanet. Dakujem za odpoved.

Dobrý deň. Už sme to tu preberali - ak je závesná pyramída na najvyššom poschodí a my jej do spomínanej 1/3 výšky dáme "prekážku" - teda vlastné telo - účinky pyramídy sa budú sústreďovať práve v tomto mieste (kráľovská komora) Účinky pyramídy sa nezosilnia formou pyramída v pyramíde - resp. množstvo pyramíd pod jednou - nefunguje to. Už len z toho dôvodu, že nikdy nikde vo vesmíre nebude existovať panelák, ktorého vrcholky závesných pyramíd by šli v jednej jedinej osi smerom do stredu zeme. Dĺžka pobytu pod pyramídou by sa nemala preháňať V SEDE - tam je to max 15 minút, potom bolí hlava. Po ležiačky účinkuje pyramída presne v mieste plexus solaris - a vtedy sa dá pod ňou v pokoji spať.

03.03.2016 13:21

Dobry den prajem. Mam otazku - ak v 8 poschodovom panelaku si na 8. poschodi zostroji niekto zavesnu pyramidu bez podstavy, jej ucinky by podla uvedeneho mali byt az do suterenu. Ak si toto iste urobia ovyvatelia aj vsetkych nizsich poschodi, budu sa ucinky zosilnovat? Obyvatelia na prizemi budu zit v niekolkonasobne vacsom energetickom poli? Nebude to nebezpecne? Z inych zdrojov viem, ze dlzka pobytu pod pyramidou by sa nemala prehanet. Dakujem za odpoved.

Ivan Nôta 06.12.2015 20:39
Ivan Nôta
napísal:

Mam to stastie, ze byvam presne v takom dome, ktory ma steny orientovane presne v smere svetovych stran s odchylkou asi 1-2°, co som meral. A pyramida by nebola uzavreta, len velka kostra, strany s podstavou. Presne do jednej izby by mi to vyslo pri vyske 2 metre.. takze s osvetlenim by nebol problem a beztak si nan nejak specialne nepotrpim, tma je tiez fajn.
Totiz rad by som v pyramide aj meditoval a v tej zavesnej nad postelou, ak je samotna postel v 1/3 vysky dvojmetrovej pyramidy by som pri tureckom sede na posteli prevysoval tento bod asi o 90cm, kedze by sa v 1/3 pyramidy nachadzala akurat tak moja panva. Neviem, ci by to mohol byt problem.. pripadne by sa to dalo este riesit tak, ze by som vlastne na meditaciu tuto zavesnu pyramidu posunul blizsie ku stropu, tym zvysil jej vysku a 1/3 by sa posunula vyssie..
Kazdopadne Vam velmi pekne dakujem za informacie, aj tento inspirativny clanok.

Presne ako píšete - nastaviteľné závesné rameno :)... Ale to, že je pri meditácií v 1/3 výšky pyramídy panva vôbec nevadí - vy sám, ako "živý" element ste v jednotnom stave so svojou panvou, takže v tomto prípade vás tá energia zasiahne v čakre v oblasti panvy a potom sa prenesie do celého tela. Asi tak

06.12.2015 19:41

Mam to stastie, ze byvam presne v takom dome, ktory ma steny orientovane presne v smere svetovych stran s odchylkou asi 1-2°, co som meral. A pyramida by nebola uzavreta, len velka kostra, strany s podstavou. Presne do jednej izby by mi to vyslo pri vyske 2 metre.. takze s osvetlenim by nebol problem a beztak si nan nejak specialne nepotrpim, tma je tiez fajn.
Totiz rad by som v pyramide aj meditoval a v tej zavesnej nad postelou, ak je samotna postel v 1/3 vysky dvojmetrovej pyramidy by som pri tureckom sede na posteli prevysoval tento bod asi o 90cm, kedze by sa v 1/3 pyramidy nachadzala akurat tak moja panva. Neviem, ci by to mohol byt problem.. pripadne by sa to dalo este riesit tak, ze by som vlastne na meditaciu tuto zavesnu pyramidu posunul blizsie ku stropu, tym zvysil jej vysku a 1/3 by sa posunula vyssie..
Kazdopadne Vam velmi pekne dakujem za informacie, aj tento inspirativny clanok.

Ivan Nôta 06.12.2015 19:20
Ivan Nôta
napísal:

Rozumiem, to znie velmi dobre.. cize ani bocne steny izby na ktore jej pomyselne predlzene rameno narazi nenarusi jej funkcnost? Lebo zvazujem ci si dat nad postel takuto zavesnu pyramidu iba s ramenami, alebo investovat rovno do kompletnej 2m vysokej pyramidy aj s podstavou, ktora je samozrejme priestorovo ovela narocnejsia a zabrala by mi v podstate skoro celu izbu.
Aku dlzku ramien v pripade zavesnej pyramidy odporucate? Kedze byvam na 12 poschodi, tak podomnou to bude parada.. zharmonizujem cely panelak :)

Tej harmonizácií sa zrejme nevyhnete :) Ako som vravel - bývam na prvom poschodí - no podo mnou sú už len pivnice. Tie priestory, ktoré sú na "mojej" strane sa na prvý pohľad javia ako celkom bežné pivnice - až na to, že kto má napríklad v dosahu mojej pyramídy uskladnené zemiaky, zvyčajne sa mu ani po troch mesiacoch nezvráskavejú ani nezhnijú. Dokonca ani "nehľadajú svetlo" - čiže nebudú mať rýchlo po svojom povrchu klíčky. Ja by som určite riešil pyramídu v byte ako závesnú - ramená postačia mierne nad 30 cm dĺžky. Kompletná 2m pyramída by bola efektná, ale len vo veľkej hale, nakoľko prvým problémom by bolo jej presné nasmerovanie do osi SEVER -JUH, čo 99% izieb na slovensku nemá (takže by bola podstava vzhľadom k stenám o určitý uhol pootočená) a samozrejme problémom č2 by bolo osvetlenie vo vnútri pyramídy. Podľa mňa by tam totiž nemalo byť žiadne na báze elektrickej energie kvôli takzvanému el.smogu...ale je to len môj názor. Ja som mal kedysi malú pyramídu postavenú na chladničke a keď som chladničku otvoril, svetlo buď začalo blikať, alebo sa rozžiarilo, ako keby som mal v nej halogén..

06.12.2015 16:55

Rozumiem, to znie velmi dobre.. cize ani bocne steny izby na ktore jej pomyselne predlzene rameno narazi nenarusi jej funkcnost? Lebo zvazujem ci si dat nad postel takuto zavesnu pyramidu iba s ramenami, alebo investovat rovno do kompletnej 2m vysokej pyramidy aj s podstavou, ktora je samozrejme priestorovo ovela narocnejsia a zabrala by mi v podstate skoro celu izbu.
Aku dlzku ramien v pripade zavesnej pyramidy odporucate? Kedze byvam na 12 poschodi, tak podomnou to bude parada.. zharmonizujem cely panelak :)

Ivan Nôta 06.12.2015 16:40
Ivan Nôta
napísal:

Zabudol som podotknut, ze moja postel ma 2x2 metre :) a tym padom by mohla teoreticky presahovat pomyselne steny pyramidy. Preto som sa pytal, ci by nakoniec nebola ako dno. A na jednej strane postele mam stenu, kedze je postel opreta o stenu. Nenarusovalo by to sumernost pomyselnej pyramidy? Lebo tym padom nie je pomyselna podstava kompletna.
Rozhovor si precitam, dakujem..

A.W.Kren sa vo svojej knihe Teoretická pyramída zaoberal aj pojmami relativity vnútri pyramídy. Podľa jeho tvrdení si môžeme zobrať príklad. Bývate na piatom poschodí v paneláku a vaša posteľ zaberá takmer celú plochu spálne, hoci voči izbe samotnej je v jej jednej tretine výšky. Pri "nedokončených" modeloch pyramíd, čiže tých, ktoré majú len naznačené ramená bez podstavy teoreticky funguje ich vysielanie energie až k povrchu Zeme, čiže cez 5 poschodí. My tu však máme jednu premennú - a to posteľ, ktorá je umiestnená tak, ako je umiestnená. V tomto prípade sa podstavou rozumie podlaha izby, pretože energia sa bude sústreďovať vo výške bodu, v ktorej budete vy - nehľadiac na to, či posteľ presiahne pomyselné steny pyramídy. Ťažko sa to vysvetľuje - je to taká malá Einsteinovská teória relativity, pri ktorej sa vždy uvažuje s pozorovateľom voči ktorému sa dá použiť. Tak aj vy budete "pozorovateľom" voči vašej pyramíde - čiže prvým, ktorý sa bude pod jej vrcholom nachádzať. To však znamená, že pyramída bude (aj keď v oveľa oklieštenej forme) pôsobiť aj na ostatné poschodia. To znamená, že sa napríklad na poschodiach pod vami začne dariť kvetom a podobne....

06.12.2015 15:07

Zabudol som podotknut, ze moja postel ma 2x2 metre :) a tym padom by mohla teoreticky presahovat pomyselne steny pyramidy. Preto som sa pytal, ci by nakoniec nebola ako dno. A na jednej strane postele mam stenu, kedze je postel opreta o stenu. Nenarusovalo by to sumernost pomyselnej pyramidy? Lebo tym padom nie je pomyselna podstava kompletna.
Rozhovor si precitam, dakujem..

Ivan Nôta 06.12.2015 10:53
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den, chcel by som sa opytat na par veci na ktore som zatial nikde odpovede nenasiel.
Chcem si urobit zavesnu pyramidu v panelaku zo stropu (posledne poschodie pod strechou).

- Je pyramida vnutry izby rovnako funkcna ako vonku? Nie je strop prekazkou?

- Pyramida by bola otvorena, teda bez podstavy. Zalezi v takych pripadoch na dlzke ramien? Pripadne, ma dlzka ramien vplyv na ucinok a silu pyramidy?

- Bola by umiestnena nad postelou, ktorej vyska je priblizne v 1/3 vysky ku stropu od podlahy. Lenze neviem ci nebude za dno pyramidy povazovana samotna postel. V takom pripade by vlastne samtona postel tvorila dno pyramidy.

- Nemoze byt dlhodoby pobyt, teda kazdodenne spanie pod pyramidou nebezpecne?

- Je mozne zavesit pyramidu priamo za jej cip/vrchol? Aby to nenarusilo pripadne prudenie energie, kedze akykolvek uchytny system urobi z ostreho hrotu nieco ine..

A posledna vec co by ma zaujimala, ci mate skusenosti aj nejakymi ziaricmi, ktore sa pod vrchol pyramidy mozu zavesit a energiu tak lepsie smerovat/zosilovat atd. Videl som nejake spiraly, ale nepoznam ich funkciu.

Zdravím,
Čo sa týka závesných pyramíd, pred rokmi som robil rozhovor s človekom, ktorých ich vyrába - nájdete ho tu: www.hobbyportal.sk/majstrovanie/modelarstvo/generator… a na konci článku sú zverejnené dve emailové adresy, na ktoré môžete tvorcom takýchto pyramíd smerovať otázky.
Pokúsim sa na tie Vaše v skratke odpovedať sám:
- Strop prekážkou nie je - sám bývam na 1. poschodí 8 poschodového paneláku a v byte mám 50 cm vysokú pyramídu (nie závesnú), ktorá prakticky funguje rovnako v byte, ako na chate v prírode
- dĺžka ramien nie je v prípade otvorenej - závesnej pyramídy dôležitá (samozrejme však s určitými mierami musíte rátať, čiže ramená by nemali mať menej ako 30 cm
- ak má posteľ výčku 70 cm a stena 210 cm - nachádza sa posteľ presne v 1/3 výšky izby, čiže v dokonalej mierke k sarkofágu Veľkej pyramády. Ak by bola nižšia, musí sa pyramída zavesiť na rameno, aby sa pomer skorigoval. V žiadnom prípade sa posteľ neberie ako dno pyramídy, nakoľko pomyslené bočné strany ju obchádzajú smerom k podlahe (ktorá je zároveň jej dnom
Pri spánku mieri stred pyramídy (teda os vrch pyramídy/ stred Zeme) na oblasť "plexus solaris", čo nespôsobuje problémy pri ležaní. Ináč je to s pobytom v pyramíde, kde vrchol pôsobí priamo na hlavu (teda ak v nej sedíte) - tam to nesmie byť dlhšie, ako 15 minút.
áno, pyramída môže byť zavesená priamo za vrchol, pretože úchytný systém bude z INÉHO materiálu, ako pyramída samotná - čiže napríklad pyramída je z kovu a úchyt z dreva
So žiaričmi skúsenosti nemám, čo sa však týka orgonoitových a šungitových pyramíd, zrejme by som neriešil jej úchyt priamo v hrote tejto pyramídy. Kryštálové pyramídy plnia svoju funkciu trochu ináč (preto sa pri spánku dávajú POD osobu a nie nad ňu) teda vlastne sa dáva do úložného priestoru postele v oblasti plexus solaris. Je to preto, že na rozdiel od dutej pyramídy, ktorá zhromažďuje energiu vo vnútri, orgonitová pyramída pôsobí ako žiarič - vysiela energiu hlavne cez svoj vrchol.

06.12.2015 04:27

Dobry den, chcel by som sa opytat na par veci na ktore som zatial nikde odpovede nenasiel.
Chcem si urobit zavesnu pyramidu v panelaku zo stropu (posledne poschodie pod strechou).

- Je pyramida vnutry izby rovnako funkcna ako vonku? Nie je strop prekazkou?

- Pyramida by bola otvorena, teda bez podstavy. Zalezi v takych pripadoch na dlzke ramien? Pripadne, ma dlzka ramien vplyv na ucinok a silu pyramidy?

- Bola by umiestnena nad postelou, ktorej vyska je priblizne v 1/3 vysky ku stropu od podlahy. Lenze neviem ci nebude za dno pyramidy povazovana samotna postel. V takom pripade by vlastne samtona postel tvorila dno pyramidy.

- Nemoze byt dlhodoby pobyt, teda kazdodenne spanie pod pyramidou nebezpecne?

- Je mozne zavesit pyramidu priamo za jej cip/vrchol? Aby to nenarusilo pripadne prudenie energie, kedze akykolvek uchytny system urobi z ostreho hrotu nieco ine..

A posledna vec co by ma zaujimala, ci mate skusenosti aj nejakymi ziaricmi, ktore sa pod vrchol pyramidy mozu zavesit a energiu tak lepsie smerovat/zosilovat atd. Videl som nejake spiraly, ale nepoznam ich funkciu.

A este mi napadlo, ci by nebolo vhodne do vrcholu pyramidy, resp. tesne pod jej vrchol umiestnit krystal. Mozno priamo krystalovu/sungitovu pyramidu, ktora by vlastne kopirovala vrchol zvnutra, kedze uhly by mali sediet a len ju tam proste nejak umiestnit do toho vrcholu. Ibaze takato krystalova pyramidka ma podstavu a to by mohlo prudenie energie vlastne zbrdit. Kedze som sa docital, ze energia prudi iba po podstavu a pod nu uz vraj dalej nie.. je to pravda? Pretoze tieto krystalove male pyramidky musia tu energiu ktoru prijimaju a ktora cez ne prudi aj niekde vypustat. Takze niekadial musi prudit aj von..

05.05.2015 18:44

Ano tak som to myslel... konštrukcia z medeného drôtu a spoje letované :) ďakujem za odpoveď :)

Ivan Nôta 05.05.2015 18:21
Ivan Nôta
napísal:

Ahoj. Ja sa len chcem opýtať či pyramídu môžem vyrobiť aj z medeného drôtu? Alebo pyramída môže byť len z papiera, dreva, plastu?

Ak sa používa kov, tak potom musí byť z kovu celá, vrátane spojov (čiže nie lepením, ale letovaním, prípadne zvarom).

05.05.2015 17:35

Ahoj. Ja sa len chcem opýtať či pyramídu môžem vyrobiť aj z medeného drôtu? Alebo pyramída môže byť len z papiera, dreva, plastu?

29.03.2015 17:35

dobry den .....poprosim o pomoc skusenejsich robil som si pyramidu z hubeho kartonoveho papiera a nevysla mi,lebo karton bol naozaj hruby a zabudol som pripocitat jeho hrubku,ale clovek sa uci a teraz mam technicku prosbu,chcem si spravit pyramidu z dreva z hranolov a teraz neviem ako ma byt bocna strana...ako to ma byt natocena a ako spojene to treba vsetko presne zapilit a ako to spojit so zakladnou...mate niekto nejake nakresy prosim...asi sa teraz valate od smiechu ,ale co uz ,kto sa nepyta nic sa nedozvie...dakujem

Ivan Nôta 25.01.2015 20:11
Ivan Nôta
napísal:

Dobrý večer.
Chcel by som si v lete vyrobiť relaxačnú pyramídu s výškou 300 cm.
Mala by byť celoročne využiteľná,treba preto izoláciu.
Istý Poliak má viacero veľkých pyramíd krytých vlnitým plechom,pod tým je polystyrén nes-
presnenej hrúbky a zvnútra asi sadrokartónové opláštenie.
Môže to fungovať ?
A ako riešiť vo vnútri pyramídy dno,niekde sa spomínal kremíkový piesok.
Ak by sa umiestnil na 30 cm obrubu z betónu,ako vyplniť základňu vo vnútri,vyplniť pieskom.
vybetónovať či poučiť drevenú podlahu vyvýšenú o tých 30 cm ?
Zdá sa,že otázku základne takmer nikto nerieši,aké zásady neporušiť ?
Veľme pekne ďakujem za informáciu.

Zdravím - v relaxačnej pyramíde som bol naposledy v Maďarsku a tá mala drevenú podlahu na trámoch. Je tiež celoročne využívaná a zateplená je polystyrénom hrúbky 7cm (steny) zrejme dvojnásobnou hrúbkou od podlahy. Zvonku je pokrytá kanadským šindľom a vyzerá veľmi esteticky (sám si myslím, že vlnitý plech by ju dizajnérsky "zabil" - ale to je len moja mienka ).

25.01.2015 19:32

Dobrý večer.
Chcel by som si v lete vyrobiť relaxačnú pyramídu s výškou 300 cm.
Mala by byť celoročne využiteľná,treba preto izoláciu.
Istý Poliak má viacero veľkých pyramíd krytých vlnitým plechom,pod tým je polystyrén nes-
presnenej hrúbky a zvnútra asi sadrokartónové opláštenie.
Môže to fungovať ?
A ako riešiť vo vnútri pyramídy dno,niekde sa spomínal kremíkový piesok.
Ak by sa umiestnil na 30 cm obrubu z betónu,ako vyplniť základňu vo vnútri,vyplniť pieskom.
vybetónovať či poučiť drevenú podlahu vyvýšenú o tých 30 cm ?
Zdá sa,že otázku základne takmer nikto nerieši,aké zásady neporušiť ?
Veľme pekne ďakujem za informáciu.

Ivan Nôta 03.08.2014 20:44
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den,chcem si postavit hatu o rozmeru 6x6m vyska asi 2,5m a na to zodpovedajucu pyramidu,cim ju prekrit aby neobsahovala kov,nebude mi skodit dlhsi pobyt pod pyramidov? poradte.

zdravím. pri takýchto veľkých rozmeroch kovový spojovací materiál, akým sú skrutky, klince a podobne vôbec nevadia

03.08.2014 15:22

Dobry den,chcem si postavit hatu o rozmeru 6x6m vyska asi 2,5m a na to zodpovedajucu pyramidu,cim ju prekrit aby neobsahovala kov,nebude mi skodit dlhsi pobyt pod pyramidov? poradte.

Ivan Nôta 07.04.2014 12:05
Ivan Nôta
napísal:

Dobry den, videl som dost obrazkov a mam aj nieco precitene o zavesnych pyramidach. Chcem si ujasnit nejake informacie. Niekde je zavesna pyramida so zakladnou (s listami po obvode do stvorca) a niekde bez zaklane. Co som cital ked je tam zakladna tak pomyselné predlzenie stran pri tom to nefunguje lebo je to uzavretá pyramida a energia sa kumuluje iba vo vnutri. A otvorena pyramida cize bez stvorcovej zakladne tam funguje to pomyselne predlzenie stran. Mohli by ste mi prosim nieco o tom napisat.
A este pri otvorenej pyramide (ak niekto byva v panelaku) zakladnu netvori podlaha bytu ale až zem. Ci je to pravda? A potom kde je vlastne ta 1/3 pyramidy to moze byt u susedov pod nami aj o niekolko poschodi podla vysky panelaku. Dakujem

V paneláku tvorí pri závesnej pyramíde hranicu podlaha. Je jedno, či jer betónová, drevená...je to proste pomyselné dno pyramídy. Ak má závesná pyramída základňu len po obvode, nie je to hranica. Ak má však základňu, ako dno (plné dno) - tak tam už toto dno tvorí hranicu. Je to tak, ako keby závesná pyramída mala obvodové strany vyplnené a nemala dno - aj vtedy by pôsobila, ako pyramída, kde existuje pomyselné predĺženie strán až po najbližšiu plochú prekážku - podlahu, zem a podobne...

07.04.2014 10:46

Dobry den, videl som dost obrazkov a mam aj nieco precitene o zavesnych pyramidach. Chcem si ujasnit nejake informacie. Niekde je zavesna pyramida so zakladnou (s listami po obvode do stvorca) a niekde bez zaklane. Co som cital ked je tam zakladna tak pomyselné predlzenie stran pri tom to nefunguje lebo je to uzavretá pyramida a energia sa kumuluje iba vo vnutri. A otvorena pyramida cize bez stvorcovej zakladne tam funguje to pomyselne predlzenie stran. Mohli by ste mi prosim nieco o tom napisat.
A este pri otvorenej pyramide (ak niekto byva v panelaku) zakladnu netvori podlaha bytu ale až zem. Ci je to pravda? A potom kde je vlastne ta 1/3 pyramidy to moze byt u susedov pod nami aj o niekolko poschodi podla vysky panelaku. Dakujem

Ivan Nôta 30.03.2014 17:31
Ivan Nôta
napísal:

Zdravím. Už dlhší čas uvažujem nad stavbou pyramídy nad záhradné jazierko, no mám pocit, že to bude pôsobiť dosť rušivo a v mojom prípade by to nebolo ani jednoduché zrealizovať. Mám okolo jazierka tuje, stromy, veľké kamene a bol by problém to zamerať. Napadla ma taká myšlienka, len neviem, či by to bolo dobré. Na okraji jazierka by som zabetónoval 6 metrovú rúru a na vrch by som navaril bočne hrany pyramídy z cca metrovej pásoviny. Bolo by to ako tá závesná, akurát,že by nevisela, ale stála na tej tyči. Bolo by to možné takto zrealizovať? Fungovalo by to? Ak áno, bolo by to vynikajúce aj nad záhradku. Ďakujem za odpoveď.

Znamená to, že ten stĺp by prechádzal stredom pomyslenej pyramídy? Teda ja som to takto pochopil. Neviem to presne, lebo s týmto typom som sa ešte nestretol, ale najväčší účinok pyramídy je pod jej vrcholom v priestore "kráľovskej komnaty" - keďže vy tento priestor vyplníte stĺpom, zrejme sa účinky znížia a to dosť podstatne. Podľa mňa by bolo lepšie viesť st´p po boku a tú pyramídu vytvoriť mimo stĺp. - Vyzeralo by to, ako šibenica a namiesto lana by boli navarené tie lúče...

30.03.2014 13:37

Zdravím. Už dlhší čas uvažujem nad stavbou pyramídy nad záhradné jazierko, no mám pocit, že to bude pôsobiť dosť rušivo a v mojom prípade by to nebolo ani jednoduché zrealizovať. Mám okolo jazierka tuje, stromy, veľké kamene a bol by problém to zamerať. Napadla ma taká myšlienka, len neviem, či by to bolo dobré. Na okraji jazierka by som zabetónoval 6 metrovú rúru a na vrch by som navaril bočne hrany pyramídy z cca metrovej pásoviny. Bolo by to ako tá závesná, akurát,že by nevisela, ale stála na tej tyči. Bolo by to možné takto zrealizovať? Fungovalo by to? Ak áno, bolo by to vynikajúce aj nad záhradku. Ďakujem za odpoveď.

21.03.2014 19:57
Milan Švidroň napísal:

www.youtube.com/watch?v=c4zEMaGR1B8&feature=related Ja by som sa chcel opýtať. Po zhliadnutí tohto videa (zrejme sa jedná o energizovanie vody je vo vnútri pyramídy nejaký priečny diel - prepážka, ktorý sa položí na pohár. Tak sa pyramída nedotýka zeme. Pýtam sa preto, lebo som chcel vedieť, či na energizáciu 1,5 l PET fľaše vody by som musel vyrobiť minimálne pol metra vysokú pyramídu. Dá sa to teda urobiť aj s malou?
Mám o pyramídach knihu, kde sú popísané javy v pyramíde tak, ako v tomto článku. No niektoré zaujímavé údaje tam nie sú. Takže vďaka za doplnenie informácií. Patrím k tým, ktorí veria na kozmickú energiu. Dokonca som navštívil liečiteľa, ktorý má pyramídu na záhrade, vysokú takmer 2 metre. Výsledky sa jednoznačne dostavili. Pán Ivan, toto bol naozaj dlhý článok, no zaujal. Asi sa aj ja k pyramídam vrátim

Ivan Nôta 28.01.2014 17:44
Ivan Nôta
napísal:

...niejako mi to nesedi ..ak je zakladna 15.708 cm a bocná hrana 14,945 cm tak výška je 12.7 cm nie 10 cm ..a nema ani 51° ale 58° ...až ked sa da výška tých 10 cm tak piramida bude mat uhol 51° a dĺžka bude 12,7 cm ..tak čo som spravil zle ?

Tých 12,7 je výška strany pyramídy a nie výška pyramídy - výška je 10.
Úplne najsprávnejšie výsledky sa dajú vypočítať na bilióntiny centimetra vložením jediného požadovaného rozmeru do tabuľky a stlačením tlačidla PREPOČÍTAŤ na tejto stránke:
www.lastura.cz/rejstrik/pyramida/vypocet_rozmeru_pyramidy…

27.01.2014 22:21

...niejako mi to nesedi ..ak je zakladna 15.708 cm a bocná hrana 14,945 cm tak výška je 12.7 cm nie 10 cm ..a nema ani 51° ale 58° ...až ked sa da výška tých 10 cm tak piramida bude mat uhol 51° a dĺžka bude 12,7 cm ..tak čo som spravil zle ?

Ivan Nôta 24.03.2013 11:02
Ivan Nôta
napísal:

Bolo by možné zaslať mi vašu emailovú, prípadne korešpondenčnú adresu na mail madajivan@seznam.cz.
Som 82 ročný dochdca a robím pokusy s pyramídami ale zatiaľ mi to podľa vašich inštrukcií nevychádza, je vobec možné využiť silu pyramídy v čimžiaku. ďakujem

Odpísal som Vám na e-mail.

24.03.2013 10:42

Bolo by možné zaslať mi vašu emailovú, prípadne korešpondenčnú adresu na mail madajivan@seznam.cz.
Som 82 ročný dochdca a robím pokusy s pyramídami ale zatiaľ mi to podľa vašich inštrukcií nevychádza, je vobec možné využiť silu pyramídy v čimžiaku. ďakujem

14.02.2013 14:17

konecne velmi hodnotny clanok o pyramidach p.Nota!!!Vdaka mojim rodicom viem o ucinkoch pyramidy uz dlho napr. spominane ostrenie ziletiek, ktore funguje presne ako popisujete v clanku a pouzivame to niekolko rokov. Za seba mozem povedat, ze velmi vela mladych ludi tomu absolutne neveri a vysmieva sa mi ked im o tom hovorim :) co je skoda..Priznam sa, ze som tomu tiez zo zaciatku velmi neveril, ale presvedcil ma jeden nahodny pokus na mojom akvariu. Kedze som uz od malicka bol akvarista a otec umiestnil pyramidu blizko mojho akvaria, nedalo mi to a vytvoril som si kopiu, ktoru som dal na vrch akvaria s ocakavanim nejakej reakcie.. ako dni plynuli bol som doslova !sokovany! ucinkom pyramidy na akvarium..Vsetci vieme, ze akvarium potrebuje prirodzene slnecne svetlo a dosledkom toho su vidiet hlavne zelene riasy po stenach akvaria a vsade okolo..Avsak pod pyramidou sa akvarium kompletne vycistilo, vratane stien akvaria, strku, vsetkych kamenych ozdob atd..a TOTO ma presvedcilo, ze pyramida ma v sebe naozaj energiu..Uveril by tomu kazdy kto by to videl ako ja lebo kde pyramida nemala dosah, akvarium bolo klasicky znecistene..UZASNE :)))

Ivan Nôta 13.02.2013 18:28
Ivan Nôta
napísal:

Pokus s medom aj u mna vysiel. Hlasim ale jednu malu zaujimavost. Daval som pod pyramidu plastovu nadobku s vodou (z vodovodu) a ta tam bola 4 dni. Na 4 den som ju vybral a na povrchu vody vidim cosi ako jemnu membranu (podobne ako ked sa urobi supka na mlieku pri vareni). Membrana sa lepi na prst a vyzera to ako priesvitny sliz. Neviem ci teda toto je zrovna pitne. Pozoroval niekto nieco podobne, alebo to pijete hned po 24h?
S pozdravom Witcher.

Mnohí sa zhodujú na tom, že voda z vodovodu je mŕtva - t.j. nemá takmer žiadnu energiu kvôli pôsobeniu zastaralého potrubia, chemikálií a podobne. Takúto vodu je potrebné nechať pod pyramídou 12 dní. Ja si teda dávam energetizovať buď pramenitú vodu zo studničky, alebo vodu z klasickej domovej studne. Oveľa viac sa už čoskoro dočítate v článku Ako energetizovať vodu v domácich podmienkach, ktorý som pre Hobbyportal pripravil.
P.S.: Usadenina na vode je povlak, ktorý vzniká z usadenín neorganického pôvodu vo vode z vodovodu (rôzne druhy chemikálií, čiastočky hrdze a podobne). Po štyroch dňoch ich pyramída len odfiltruje, ale nezničí - skúste ju teda nechať viac dní.

Ivan Nôta 13.02.2013 18:22
Ivan Nôta
napísal:

Hlasim uspech. 20 cm vysoka pyramida, nastavena vdaka GPS v mobile - urobil som dva pokusy. Med skaramelizoval za 24 hodin, monoclanky do DO po dvoch dnoch fachcia, ako zamladi. Su este nejake zaujimave pokusy? take nejake co nie su v clanku?

Pokusy sa dajú realizovať takmer so všetkým, čo nás napadne.- Existujú aj zaujímavé formy využitia pyramíd. Z dostupných zdrojov tak napríklad v Nemecku odstraňujú napríklad koróziu z nožov a malých kovových predmetov. Po pobudnutí cca 50 hodín sa hrdza akoby odlúpne, alebo sa v kruhových pásoch dokonca stratí. Tiež krmivo pre psa, nad ktorým zviera ohŕňa nos nadobudne v pyramíde určité vlastnosti, vďaka ktorým ho pes bez odporu zje. Pokus holandských automobilistov bol viackrát publikovaný. Pod veľkú pyramídu vložili 100 litrovú uzavretú nádobu s benzínom - najvyšší účinok bol dosiahnutý po 72 hodinách a pri testovaní motora tento dosiahol 11,9% úspornosť oproti rovnakému benzínu bez použitia pyramídy. Ďalej by som spomenul akvamarín. Tento kameň po dlhom nosení (napr. na krku stratí farbu a doslova vybledne. Tentokrát naň bolo pôsobené v poli pyramídy až 28 dní - no po vybratí nadobudol krásnu modrozelenú farbu. Z lekárskeho hľadiska je známy prípad s odobratou krvou, ktorej časť bola na 15 minút umiestnená v pyramíde. Pri následnej analýze boli patrné rozdiely oproti pôvodnému zloženiu vzorky a to hlavne v počte krviniek, monocytov, zinku, železa a medi.

12.02.2013 23:06

Pokus s medom aj u mna vysiel. Hlasim ale jednu malu zaujimavost. Daval som pod pyramidu plastovu nadobku s vodou (z vodovodu) a ta tam bola 4 dni. Na 4 den som ju vybral a na povrchu vody vidim cosi ako jemnu membranu (podobne ako ked sa urobi supka na mlieku pri vareni). Membrana sa lepi na prst a vyzera to ako priesvitny sliz. Neviem ci teda toto je zrovna pitne. Pozoroval niekto nieco podobne, alebo to pijete hned po 24h?
S pozdravom Witcher.

10.02.2013 18:04

Hlasim uspech. 20 cm vysoka pyramida, nastavena vdaka GPS v mobile - urobil som dva pokusy. Med skaramelizoval za 24 hodin, monoclanky do DO po dvoch dnoch fachcia, ako zamladi. Su este nejake zaujimave pokusy? take nejake co nie su v clanku?

Ivan Nôta 06.02.2013 10:28
Ivan Nôta
napísal:

Zdravim, napadla ma este jedna vec. Od znameho mam a aj na internete som o tom videl par clankov ze v minulom roku doslo k prechodu cez galakticke pasmo ktore sposobilo ze pyramidy zacali vyzarovat viacej energie (takzvane zdivoceli). Nepocitoval ste poslednu dobu ze su ucinky pobytu pod pyramidou silnejsie? Mohlo by to mat vplyv aj na rychlost nabijania potravin alebo vody ulozenej pod pyramidou?
Dakujem za odpovede. :)

Prepáčte za neskorú odpoveď. V tomto zmysle som sa nad účinkom pyramídy nezamýšľal, nakoľko naša Zem prechádza cez galaktické pásmo každý rok (raz intenzívnejšie, raz menej), no pravdou je, že v čase, keď začali vychádzať články o k nám najbližšej pyramíde v Slovinsku, ktorá začala vydávať zvuky (merateľné jemnými prístrojmi) mi začal blbnúť kompas a ja som musel po prvý krát prestavovať severnú stranu pyramídy. Rádovo len v desatinách milimetra, ale ak som to chcel mať presné, musel som. Koncom októbra minulého roku som zasa posúval tú stranu do pôvodnej polohy. Viem, že tieto články sú terčom posmechu (hlavne v internetových diskusiách), no v podstae by som reagoval aj ja takto - ak by som to nikdy nevyskúšal.

01.02.2013 09:48

Zdravim, napadla ma este jedna vec. Od znameho mam a aj na internete som o tom videl par clankov ze v minulom roku doslo k prechodu cez galakticke pasmo ktore sposobilo ze pyramidy zacali vyzarovat viacej energie (takzvane zdivoceli). Nepocitoval ste poslednu dobu ze su ucinky pobytu pod pyramidou silnejsie? Mohlo by to mat vplyv aj na rychlost nabijania potravin alebo vody ulozenej pod pyramidou?
Dakujem za odpovede. :)

Ivan Nôta 30.01.2013 17:35
Ivan Nôta
napísal:

Zdravim, postavil som si podla navodu pyramidu s vyskou 10cm z tvrdeho vykresu a chcem sa opytat na zopar nejasnosti.

1. Ak pyramidu nasmerujem na Sever-Juh ale pomylim sa co i len o jeden stupen tak prestane fungovat?

2. Vojde mi tam maly skleney pohar s vodou. Je tu dolezite aby ten pohar bol na podstavci vo vyske 1/3 alebo postaci ked je polozeny len tak vo vnutri? Videl som aj par videi kde pyramidu polozili "nad" pohar, takze pohar svojim obsahom ani nebol vo vnutri pyramidy a to sa mi nezdalo.

3. V clanku spominate aj zavesnu pyramidu, musi aj ta byt orientovana Sever-Juh inac nebude posobit?

Dakujem za kazde info a prajem vela zdravicka.

1. Akákoľvek odchýlka v osi sever juh spôsobí razantné zníženie jej účinku. Osobne si myslím, že pri takejto malej jeden - 2 stupne nerobia problém. Skôr je to u tých väčších, ktoré majú stranu 30 cm

2 Pohár nemusí byť na podstavci, pretože vodný stĺpec svojou hornou časťou už v 1/3 pyramídy je a to stačí, pretože vodná hladina predá informáciu !energiu) celej vode. Malá pyramídka nad pohárom nie je nezmysel. Ja dávam takúto malú priamo na fľašu. V článku som spomínal , že aj malá pyramída úmerne k výške, v ktorej je zavesená dokáže pôsobiť na veľkej ploche, ohraničenej pomysleným predĺžením bočných rohov pyramídy vzhľadom k stolu, podlahe, zemi a podobne.

3. rovnako závesná pyramída musí byť správne orientovaná. Dôležité je, aby sa strana otočená na sever pri prvom použití už nikdy nemenila.

Nedávno som skúšal doslova nasadiť si 20 cm vysokú pyramídu na hlavu a držať ju tam čo najlepšie smerom k severu. Po piatich minútach som ešte necítil nič, ale po cca pätnástich som sa cítil...neviem, ako to popísať - sviežo. Až tak veľmi, že som večer nemohol zaspať. Moja dcéra sa však takto učí - s pyramídou na hlave a tvrdí, že jej to ide oveľa lepšie. Ak som však pyramídu "vyosil" a počas pokusu ňou hýbal - hlava ma začala bolieť a cítil som sa malátne. Nie vždy, ale takmer.

30.01.2013 16:16

Zdravim, postavil som si podla navodu pyramidu s vyskou 10cm z tvrdeho vykresu a chcem sa opytat na zopar nejasnosti.

1. Ak pyramidu nasmerujem na Sever-Juh ale pomylim sa co i len o jeden stupen tak prestane fungovat?

2. Vojde mi tam maly skleney pohar s vodou. Je tu dolezite aby ten pohar bol na podstavci vo vyske 1/3 alebo postaci ked je polozeny len tak vo vnutri? Videl som aj par videi kde pyramidu polozili "nad" pohar, takze pohar svojim obsahom ani nebol vo vnutri pyramidy a to sa mi nezdalo.

3. V clanku spominate aj zavesnu pyramidu, musi aj ta byt orientovana Sever-Juh inac nebude posobit?

Dakujem za kazde info a prajem vela zdravicka.

Ivan Nôta 05.01.2013 18:28
Ivan Nôta
napísal:

prajem vela stastia a zdravia do noveho roku 2013. dakujem za odpoved reagujem s odstupom casu akosi som sa nevedel vratit na túto stranku . snazim sa kumulovat "pyramidálne" informácie preto ze na jar sa pustam do stavby velkej pyramidy . cim viac citam tým viac mam nezodpovedaných otázok , napr. nie je kov ako kov - zelezne klince su magneticke (pokles energie) co tak anticor ? ak by to bolo mozne uvital by som aj osobnu resp. telefonicku komunikáciu . zatial dakujem. jarfa

Ja práveže s veľkými relaxačnými pyramída (resp. s ich výstavbou) skúsenosti nemám, no už som sa stihol opýtať známeho, ktorý ju vyrábal, takže - na spájanie sa dá použiť akýkoľvek NEMAGNETICKÝ, alebo nemagnetizujúci materiál. On používal hliníkové spojky - to sú také stolárske klince, ktoré v priereze vyzerajú, ako krížik. Aby bola pyramída pevná, musel tiež použiť skrutky, ale ako ste uhádli aj vy - boli antikorove. Ja som bol kedysi v Bojnej v tej veľkej relaxačnej a videl som tam podľa mňa aj kovové spoje - no napriek tomu to neškodilo (skúsenosť s pobytom v nej mám)...dokonca aj na obrázku na ich stránke vidno niečo, ako hrebíky, ktorými je prichytená krytina: www.babica-bojna.sk/index.php/aktivity ...takže tak...klince možno v niečom tie vlny v pyramíde zoslabia, no nikdy nie natoľko, aby to nefungovalo.

jaroslav fabry 05.01.2013 09:36
jaroslav fabry

táák uz som registrovaný :)

05.01.2013 09:29
Ivan Nôta napísal:

Podľa mojich skúseností klince,vruty a podobný spojovací materiál z kovu nevadí, ak je pyramída rozmerovo veľká - t.j. cca výška 70 cm a viac. Pokus s malou pyramídou (25 cm), ktorú som mal síce spojenú lepidlom a neskôr som ju spevnil malými klincami dopadol takmer identicky, ako predtým, no opakovane (asi po 4 pokuse už bol badateľný pokles energie v nej - akoby ju tie kovové časti "vťahovali" do seba.) Osobne som zástancom drevených pyramíd, ale asi len preto, že na prácu s plechom nemám doma vybavenie.

prajem vela stastia a zdravia do noveho roku 2013. dakujem za odpoved reagujem s odstupom casu akosi som sa nevedel vratit na túto stranku . snazim sa kumulovat "pyramidálne" informácie preto ze na jar sa pustam do stavby velkej pyramidy . cim viac citam tým viac mam nezodpovedaných otázok , napr. nie je kov ako kov - zelezne klince su magneticke (pokles energie) co tak anticor ? ak by to bolo mozne uvital by som aj osobnu resp. telefonicku komunikáciu . zatial dakujem. jarfa

Ivan Nôta 29.11.2012 17:19
Ivan Nôta
napísal:

je to veda ale stale nemám jasno vo veci materialu ako je to s tým kovom a drevom ? celokovová, celodrevena alebo kompromis "klince/vruty sú tolerované ???

Podľa mojich skúseností klince,vruty a podobný spojovací materiál z kovu nevadí, ak je pyramída rozmerovo veľká - t.j. cca výška 70 cm a viac. Pokus s malou pyramídou (25 cm), ktorú som mal síce spojenú lepidlom a neskôr som ju spevnil malými klincami dopadol takmer identicky, ako predtým, no opakovane (asi po 4 pokuse už bol badateľný pokles energie v nej - akoby ju tie kovové časti "vťahovali" do seba.) Osobne som zástancom drevených pyramíd, ale asi len preto, že na prácu s plechom nemám doma vybavenie.

29.11.2012 13:50
Milan Švidroň napísal:

www.youtube.com/watch?v=c4zEMaGR1B8&feature=related Ja by som sa chcel opýtať. Po zhliadnutí tohto videa (zrejme sa jedná o energizovanie vody je vo vnútri pyramídy nejaký priečny diel - prepážka, ktorý sa položí na pohár. Tak sa pyramída nedotýka zeme. Pýtam sa preto, lebo som chcel vedieť, či na energizáciu 1,5 l PET fľaše vody by som musel vyrobiť minimálne pol metra vysokú pyramídu. Dá sa to teda urobiť aj s malou?
Mám o pyramídach knihu, kde sú popísané javy v pyramíde tak, ako v tomto článku. No niektoré zaujímavé údaje tam nie sú. Takže vďaka za doplnenie informácií. Patrím k tým, ktorí veria na kozmickú energiu. Dokonca som navštívil liečiteľa, ktorý má pyramídu na záhrade, vysokú takmer 2 metre. Výsledky sa jednoznačne dostavili. Pán Ivan, toto bol naozaj dlhý článok, no zaujal. Asi sa aj ja k pyramídam vrátim

je to veda ale stale nemám jasno vo veci materialu ako je to s tým kovom a drevom ? celokovová, celodrevena alebo kompromis "klince/vruty sú tolerované ???

Ivan Nôta 11.10.2012 17:20
Ivan Nôta
napísal:

A aké sú rozmery tej vašej pyramídy v ktorej je Pet fľaša naležato?

Je 45 cm vysoká, vyrobená z dreva (na objednávku u šikovného stolára)

10.10.2012 10:35
Ivan Nôta napísal:

K energizácií vody v Pet fľaši naozaj postačí malý model pyramídy. Ak rátame, že hladina vody v Pet fľaši je max 7 cm od štopľa, postačí aj 10 cm vysoká pyramída, ktorú postavíte jednoducho tak, aby bola vnútornou stranou opretá všetkými štyrmi stenami o štopeľ. Nastavenie pyramídy je však zložitejšie. Základňa musí byť vodorovne s doskou stola a tiež musí byť presná orientácia S-J. Osobne energizujem vodu vo fľaši naležato. Fľaša je pozdĺžne v osi S-J.

A aké sú rozmery tej vašej pyramídy v ktorej je Pet fľaša naležato?

Ivan Nôta 19.03.2012 21:29
Ivan Nôta

Ešte dve (dôležité) poznámky:
1. Pri pestovaní rastlín v pyramídovom skleníku sa zdá nemožné umiestniť rastliny v jednej tretine výšky pyramídy. Riešenie je však jednoduché. Tak ako som spomenul v predchádzajúcom príspevku, najprv je potrebné uložiť semená či cibuľky rastlín pred výsadbou cca na dva dni do malej pyramídy. Po zasadení do zeme a vyklíčení sa spočiatku bude zdať, že rastliny rastú tak, ako v bežnom skleníku, no čím viac sa ich výška bude blížiť k jednej tretine výšky pyramídy, tým sa začne rasť meniť (samozrejme k lepšiemu). Pri koreňovej zelenine (reďkovka, mrkva a pod. je postup taký istý s tým, že energia sa bude prijímať cez listy. Preto ich nelámeme ani neodrezávame.
2. Namiesto podstavca v malých pyramídach do 50 cm je možné použiť niekoľko drevených tabuliek s hrúbkou cca 1 cm. Tým si môžeme regulovať výšku podstavca tak, aby predmet, ktorý naň položíme bol v ideálnej výške.

Ivan Nôta 19.03.2012 20:49
Ivan Nôta

Prišiel mi zaujímavý mail - nechce sa mi ho prepisovať, ani prekladať do slovenčiny tak tie najdôležitejšie časti skopírujem sem:
...funguje to ÚPLNĚ MAZANĚ!doporučuju každému!
používám to např před klíčením semen. Nechám je co nejdelší dobu pod pyramidou a pak mají(teda aspoň myslím) daleko lepší klíčivost!Skleník ve tvaru pyramidy mám teprve rok, no rajčata (a bohužel i plevel) rostou o dost rychleji ... a ta vůně i chuť - božský.
Moje pyramida (skleník)= železný skelet spojen svářečkou z L profilu , výpl)n sklo. Nic víc, nic míň. U nás má jeden týpek skelet ze dřeva - výplň igelit. Chválí si to.

Ivan Nôta 14.03.2012 20:05
Ivan Nôta
tokamik napísal:

vyborny a zaujimavy clanok.... skusim zostrojit na moj mach3. neskorn by som uvazoval aj nad velkou pyramidou rucenou an regeneraciu... v pripade rastlisntva-cize sklenika, to asi bude problem nepouzit kovove ciastky

K tomu skleníku. Už v článku som písal o použití kovu v pyramídach. Platí iba zásada, že by sa nemali miešať vodivé a nevodivé materiály pri stavbe pyramídy. A to som myslel tak, ako som to skúsil ja. Že som lepenkovú pyramídu vystlal alobalom. Vtedy sa neudialo nič.A s celokovovými pyramídami nemám bohužiaľ skúsenosti. No nakoľko sa mi po napísaní tohto článku ozvalo na mail pár ľudí, tak môžem upresniť: Skleník - teda jeho konštrukcia je vlastne akoby skelet a je jasné, že bude celokovový - spojený nitmi, zváraním, skrutkami a podobne. Sklo je vlastne iba výplň - nie je dôležité, z akého bude materiálu, resp. sklo nevadí. Pestovatelia z okolia NZ ich bežne využívajú. Najdôležitejšie je však VŽDY dodržať naozaj čo najpresnejšiu orientáciu pyramídy.
Čo sa týka meditačných pyramíd - keďže sú rozmerovo dosť veľké, v tomto prípade zrejme až tak nevadí, ak sú spojené ich časti kovovými skrutkami. Ide o zanedbateľný pomer drevo - kov. V podstate ide len o to, nepoužívať rôzne kovové výstuhy, plechové L profily a podobne na ich spájanie a vystuženie. Ak si nie sme istí, ako jednotlivé diely spojiť tak aby tam nebolo veľa kovu, treba sa poradiť s profesionálnym stolárom.

tokamik 14.03.2012 18:46
tokamik

vyborny a zaujimavy clanok.... skusim zostrojit na moj mach3. neskorn by som uvazoval aj nad velkou pyramidou rucenou an regeneraciu... v pripade rastlisntva-cize sklenika, to asi bude problem nepouzit kovove ciastky

Ivan Nôta 09.03.2012 19:07
Ivan Nôta
napísal:

wow, pre mna nove veci, nemala som moznost o tom citat...zaujimave citanie, zaujala ma ta zavesna. dostat ju aj kupit??? ak, tak kde...

závesná - aj iné dostať kúpiť na stránke www.pyramida.sk/ ..nie je tam síce internetový obchod, no je tam mailová adresa, cez ktorú sa dajú objednávať a zrejme aj dohodnúť na cene

09.03.2012 18:56

wow, pre mna nove veci, nemala som moznost o tom citat...zaujimave citanie, zaujala ma ta zavesna. dostat ju aj kupit??? ak, tak kde...

Ivan Nôta 08.03.2012 16:41
Ivan Nôta
napísal:

uhlikovou metodou sa vek pyramid zistit neda? ci?

Uhlíkovou metódou môžeme zistiť jedine tak vek vápenca, z ktorého boli zhotovené kamenné bloky. Ak má napr. vápenec vek niekoľko miliónov rokov, neznamená to, že tak staré sú aj pyramídy.

08.03.2012 15:57

uhlikovou metodou sa vek pyramid zistit neda? ci?

Ivan Nôta 08.03.2012 14:30
Ivan Nôta
Milan Švidroň napísal:

www.youtube.com/watch?v=c4zEMaGR1B8&feature=related Ja by som sa chcel opýtať. Po zhliadnutí tohto videa (zrejme sa jedná o energizovanie vody je vo vnútri pyramídy nejaký priečny diel - prepážka, ktorý sa položí na pohár. Tak sa pyramída nedotýka zeme. Pýtam sa preto, lebo som chcel vedieť, či na energizáciu 1,5 l PET fľaše vody by som musel vyrobiť minimálne pol metra vysokú pyramídu. Dá sa to teda urobiť aj s malou?
Mám o pyramídach knihu, kde sú popísané javy v pyramíde tak, ako v tomto článku. No niektoré zaujímavé údaje tam nie sú. Takže vďaka za doplnenie informácií. Patrím k tým, ktorí veria na kozmickú energiu. Dokonca som navštívil liečiteľa, ktorý má pyramídu na záhrade, vysokú takmer 2 metre. Výsledky sa jednoznačne dostavili. Pán Ivan, toto bol naozaj dlhý článok, no zaujal. Asi sa aj ja k pyramídam vrátim

Ešte som zabudol reagovať na tú prepážku, ktorú vidno na videu. Táto je kolmá voči zvislej osi pyramídy. No riešenie je oveľa jednoduchšie. Ak máme vodu napr. v pohári a pyramída je malá na to, aby do nej vošiel, pomôžeme si obyčajným papierovým štvorcom (z tvrdého papiera), ktorý vložíme naplocho dovnútra pyramídy tak, aby ho "zabrzdili" jej okraje približne v dvoch tretinách jej výšky. O tento štvorec bude opretý vrch pohára a pyramída tak ostane vo vzduchu. Samozrejme aj tu platí presné nastavenie osi Sever - Juh a vodorovnosť základne pyramídy voči zemi

Ivan Nôta 08.03.2012 13:00
Ivan Nôta
Milan Švidroň napísal:

www.youtube.com/watch?v=c4zEMaGR1B8&feature=related Ja by som sa chcel opýtať. Po zhliadnutí tohto videa (zrejme sa jedná o energizovanie vody je vo vnútri pyramídy nejaký priečny diel - prepážka, ktorý sa položí na pohár. Tak sa pyramída nedotýka zeme. Pýtam sa preto, lebo som chcel vedieť, či na energizáciu 1,5 l PET fľaše vody by som musel vyrobiť minimálne pol metra vysokú pyramídu. Dá sa to teda urobiť aj s malou?
Mám o pyramídach knihu, kde sú popísané javy v pyramíde tak, ako v tomto článku. No niektoré zaujímavé údaje tam nie sú. Takže vďaka za doplnenie informácií. Patrím k tým, ktorí veria na kozmickú energiu. Dokonca som navštívil liečiteľa, ktorý má pyramídu na záhrade, vysokú takmer 2 metre. Výsledky sa jednoznačne dostavili. Pán Ivan, toto bol naozaj dlhý článok, no zaujal. Asi sa aj ja k pyramídam vrátim

K energizácií vody v Pet fľaši naozaj postačí malý model pyramídy. Ak rátame, že hladina vody v Pet fľaši je max 7 cm od štopľa, postačí aj 10 cm vysoká pyramída, ktorú postavíte jednoducho tak, aby bola vnútornou stranou opretá všetkými štyrmi stenami o štopeľ. Nastavenie pyramídy je však zložitejšie. Základňa musí byť vodorovne s doskou stola a tiež musí byť presná orientácia S-J. Osobne energizujem vodu vo fľaši naležato. Fľaša je pozdĺžne v osi S-J.

Ivan Nôta 08.03.2012 12:23
Ivan Nôta

Dôležité upozornenie: Z vlastnej skúsenosti viem, že kartón, v ktorom je vlepený "vlnovkavý" papier je na stavbu pyramídy dosť nevhodný. Zle sa strihá a nie je tvarovo stály. Treba používať pevný kartón bez výplne

Ivan Nôta 08.03.2012 12:21
Ivan Nôta
napísal:

neviem ju zhotovit ani podla planu.:( vsetko ide, aj vystrihnut, aj zlepit, ale ked ju polozim na stol, tak nesedi na nom pevne, ale sa kolise a zrejme je aj vyosena

To vyosenie sa samozrejme dá riešiť. Buď nalepením pyramídy na takzvanú podstavu - najlepšie je to znázornené na tomto videu :www.youtube.com/watch?v=-fbeqlNt398 - treba sledovať video v cca 3:00 minúte.
Druhým riešením je narysovanie štvorca so stranami zhodnej veľkosti, ako pôdorys pyramídy na výkres. Ak položíte pyramídu na tento štvorec, mala by s ním splynúť. Ak je pyramída mimo osi a je z tenkého kartóna, dá sa dodatočne upraviť do presnej polohy.
Ja sám som spodnú časť pyramídy kedysi spevňoval tak, že som si ten štvorec, zhodný so základmi pyramídy nenarysoval, ale zlepil zo špajdlí tak, aby mal presné pravé uhly a jednoducho som na tento štvorec prilepil vnútorné steny pyramídy. Tá potom držala pevne svoj tvar.
Ak sa zhotovuje pyramída z modelárskej preglejky, napríklad 2 mm hrubej, treba na protiľahlých trojuholníkoch nechať na každej strane (okrem základne)2 mm široký pruh preglejky navyše - o tieto pruhy sa priliepajú zvyšné dva trojuholníky - pyramída tak nestratí tvar a rozmery budú zachované

08.03.2012 11:48

neviem ju zhotovit ani podla planu.:( vsetko ide, aj vystrihnut, aj zlepit, ale ked ju polozim na stol, tak nesedi na nom pevne, ale sa kolise a zrejme je aj vyosena

Milan Švidroň 08.03.2012 11:20
Milan Švidroň

www.youtube.com/watch?v=c4zEMaGR1B8&feature=related Ja by som sa chcel opýtať. Po zhliadnutí tohto videa (zrejme sa jedná o energizovanie vody je vo vnútri pyramídy nejaký priečny diel - prepážka, ktorý sa položí na pohár. Tak sa pyramída nedotýka zeme. Pýtam sa preto, lebo som chcel vedieť, či na energizáciu 1,5 l PET fľaše vody by som musel vyrobiť minimálne pol metra vysokú pyramídu. Dá sa to teda urobiť aj s malou?
Mám o pyramídach knihu, kde sú popísané javy v pyramíde tak, ako v tomto článku. No niektoré zaujímavé údaje tam nie sú. Takže vďaka za doplnenie informácií. Patrím k tým, ktorí veria na kozmickú energiu. Dokonca som navštívil liečiteľa, ktorý má pyramídu na záhrade, vysokú takmer 2 metre. Výsledky sa jednoznačne dostavili. Pán Ivan, toto bol naozaj dlhý článok, no zaujal. Asi sa aj ja k pyramídam vrátim - experimentovaql som s nimi pred 10 rokmi. Len pre mňa je to zhotovenie pyramídy zložité, pretože ja som ju robil z tenkej modelárskej preglejky a zabralo mi to dva dni. Vyskúšam teda tú z kartóna a uvidímme

Prihlásenie
 
 
Reklama